Икономическият бум под тепетата е факт.  60 български и международни компании в областта високите технологии и аутсорсинга вече развиват дейност в Пловдив, а в сектора работят вече над 5000 души. Това се посочва в съвместен доклад на „Индъстри Уоч“ и Община Пловдив.

Градът под тепетата е предпочитано място и заради добре развитата си образователна система от елитни гимназии и университети. Всяка година тук завършват образованието си 40 000 студенти и над 12 хиляди ученици. 55% от младежите владеят на добро ниво поне един чужд език и притежават от средна до висока компютърна грамотност.

Пловдив е вторият най-важен град в България, в съответствие с неговите демографски данни и втора аутсорсинг дестинация след София с 5 000 наети служители в сектора  IT % BPO. Градът привлича работна сила от регион, който е населен от 1.3 милиона души, които живеят в самия град или в непосредствена близост. Силно развита образователна система от общодържавно реномирани гимназии и университети служи като добър извор за кадри за  ИТ и аутсорсинг индустрията.

Още повече, образователната система става все по-адаптивна и е отворена за сътрудничество с бизнеса, въвеждане на съвместни курсове, стажове и ориентирани към индустрията програми. Сравнително новият процес на възникване на благоприятна екосистема за ИТ и аутсорсинг е набелязан от местните власти като основен път за развитие на града.

Големи възможности за намиране на персонал

Високото търсене на висококвалифицирана работна сила в аутсорсинг сектора поставя основата за силно сътрудничество между образователните институции и аутсорсинг компаниите. Гимназиите в Пловдив имат традиции в предлагането на много високо ниво на образование.

Сред елитните гимназии, които функционират в града са: Математическа гимназия, Езикова гимназия (засилено изучаване на английски и немски), Френска езикова гимназия, Национална търговска гимназия. Много от служителите във фирми изискващи високо ниво на чужд език или силно развити аналитични и математически познания са завършили именно тези гимназии.

Традиции в подготвянето на добри математици и програмисти имат Пловдивския университет Паисий Хилендарски, както и Технически университет – София, филиал Пловдив. Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в град Пловдив е източник на специалисти работещи с изображения и дизайн. Добра практика е подбирането на персонал от ранните години на следване.

Предимства в сравнение със София и други големи градове

В сравнение със столицата, както и в други страни дестинации за аутсорсинг, вторият по големина град предлага редица предимства. Най-важното е, че в София се съсредоточава по-голямата част работни места от по-висок клас в държавната администрация, финанси и B2B услуги, което е фактор за по-силна конкуренция в търсенето на работна сила. За разлика от това, в Пловдив пазарът на труда не се характеризира с такава силна конкуренция за таланти, както и за служители със среден клас квалификация.

Нещо повече, Пловдив изглежда се оценява като град с по-високо качество на живот, от колкото София (поради по-малкото трафик и градски стрес, възможности за достигане на работното място с велосипед, добър обществен транспорт и др.). Служителите в Пловдив се наслаждават на града и възможностите му за благосъстояние, спорт, култура и изкуство. Това са фактори, заедно с известния местен патриотизъм, за много по-лоялни служители.

В сравнение с големите градове по брега на морето, работодателите в Пловдив не срещат ожесточена конкуренция за служители в средния клас квалификация от туристическата индустрия. Последно, но не на последно място, Пловдив е само  на  един час път с кола от международното летище София.

Развиваща се ИТ и аутсорсинг екосистема

ИТ и аутосорсинг е все още „нововъзникваща“ индустрия в Пловдив. Потенциалът на града е започнал да се материализира сравнително наскоро. Динамиката в тази индустрия през последните няколко години върви ръка за ръка със създаването на първите споделени центрове за работа, бизнес клъстъри и специализирани събития.

Община Пловдив е разпознала ролята си на първа спирка за нови инвеститори, като предоставя ценна помощ, особено в отношенията с университетите. В момента един от най-важните приоритети за града е развитието и популяризирането на благоприятна за бизнеса ИТ и аутосорсинг екосистема.