Никой не обича да взема заеми, заради това и кредитната индустрия е недооценена и често обвинявана в неетичност. Според някой да раздаваш пари и да вземаш за това лихва е коварно и неетично занимание, според други обаче е единственият вариант за осигуряване на пари в нужда. Според Microcredit най-голямата заблуда на хората е, че фирмите за кредити нарочно държат клиентите си в дълг. По-долу ще разгледаме защо това не е  и не може да бъде вярно.

Какво са бързите кредити?

Това е справедливо финансиране за всички, които не могат или не искат да потърсят заем от банкова институция. Тези заеми са един вид справедливо сътрудничество. Размерът им е малък - от 200 лв. до 3,300 лв. Бързите кредити не са създадени, за да бъдат дългосрочни кредити, заради това и лихвата им е сравнително по-висока. Тяхната цел е по-скоро да послужат, като бързо снабдяване с пари и да разрешат трудна финансова ситуация. Най-добре е заемът да бъде изплатен за 2-3 седмици, особено ако е бърз заем до заплата. В противен случай се начислява лихва.

Бързите кредити не са капани, а възможности. Ако длъжникът изпадне в кредитна спирала, то той има проблем с финансовата култура и фирмата за кредити няма нищо общо с това. Критиците на този вид финансиране обвиняват кредитните институции, че използват високи такси, за да експлоатират длъжниците, които вече имат финансови проблеми, щом са потърсили бърз кредит. Истината е, че една фирма не може да научи хората на финансова култура, но може да им предложи помощ, когато такава им е нужна. Ако тази индустрия спре да съществува, една голяма част от обществото ще остане уязвима.

Как работи този вид финансиране?

Механизмът на бързите кредити е прост. Първата стъпка е кандидатстването, което може да е в офис, а може и да е онлайн. За да получи пари обаче, кредитополучателят трябва да притежава негова валидна лична карта. Някои фирми изискват и доказателство, че лицето има някакви доходи, които служат за гаранция, че ще върне заема на време и че няма давайки му заем, да му усложнят финансовата ситуация. Никой не иска съзнателно да навреди на човек, който има проблем със заемите. Допълнително, ако парите ще се получат по сметка, лицето трябва да има активна сметка в банка. Възможно е да има изискване и парите от заплатата му да се получават точно по тази сметка.

Защо хората вземат бързи кредити?

За да може да е толкова конкурентна тази индустрия, то трябва да има голямо търсене и това е факт. Как въпреки наличието на толкова много банки, толкова много хора използват бързите кредити, каква причина стои зад това поведение? Отговорът е многослоен, на първо място играе роля бързината на отпускане на кредитите. Одобрението се дава до минути, докато при банките може да отнеме няколко дни. Когато се случи някакво неочаквано събитие, което носи допълнителни разходи, тогава скоростта е повече от важна. До тук добре, обаче данните показват, че хората, които вземат бързи кредити често ги използват, за неспешни покупки. Според доклад, парите се харчат най-често за битови сметки, комунални разходи, покриване на кредитни карти, ипотечни вноски и храна. Процентът на покритите спешни разходи е 20%. При такова положение можем да заключим, че хората считат за спешни разходи плащането на вноските по кредити и комуналните сметки. Защо обаче не използват спестяванията си, за да покрият тези разходи? Тук отговорът е много лесен - повечето хора нямат спестявания. Лесното кредитиране е в пълно противоречие със спестяванията, хората знаят, че когато им трябват спешно пари винаги могат да вземат бърз заем и не се стараят да спестяват пари.

Етичната рамка

Справедливостта винаги е била от съществено значение, когато става въпрос за пари. За едни е справедливо, лицата, които се нуждаят от заем, да имат откъде да вземат пари. За други, условията, които фирмите за бързи кредити предлагат на хората, не са справедливи. Като се има предвид високия процент на просрочие, присъщ на този вид кредитиране, малките суми, които се раздават и кратките срокове, то високата лихва е повече от справедлива. Хипотетично, ако се засилят регулациите в този сектор, много хора няма да имат достъп до него. Освен това, ако хората, които теглеха бързи кредити ги считаха за неморални и неетични, нямаше да ги теглят. Ако приемем за секунда, че кредиторите наистина се възползват от длъжниците за неетична печалба, то ще се сблъскаме с един проблем - бързите кредити не са изгоден бизнес. Печалбата им е по-малко от 10%, което е в пъти по-малко от масовите индустрии. Всички изброени до тук причини, доказват, че няма нищо неетично нито в бързите кредити, нито в предлагането им.