Частен съдебен изпълнител прави втори опит да продаде една от най-големите фабрики в Европа за добив на висококачествени биологични етерични масла и хидрозоли (флорални води). Имотът разполага и със собствена производствена база със сушилни за билки и за производство на чай.

Фабриката се намира в село Ръжево Конаре, а цената е за целия имот с площ от 3 914 кв.м. Застроената площ на складова база е 428 кв.м., разположена е на един етаж. В цената на имота влизат и всички направени подобрения, както и цялото оборудване на фабриката - машини, съоръжения и оборудване  за производство на етерични масла,  дестилационен апарат с изолация, кош за зареждане на суровини, кожухотръбен топлообменник, флорентински съд, газова инсталация за природен газ, трезор, басейн за мека вода, сграда с омекотителна система, пасарелка и др.

Наддаванията в настоящия публичен търг ще започнат от 1 257 120 лв. или 642 755 евро. , от тях стойността на недвижимия имот е в размер на 470 800 лв., а стойността на движимите вещи е в общ размер на 786 320 лв. Цената е свалена с 10% от предходната, което е повече от 120 000 лева.

В края на април предприятието се продаваше на обща цена от 1 377 760 лв. (704 437 евро), от които 411 529 лв. бяха за недвижимия имот и 966 240 лв. за трайно прикрепените вещи.

Имотът е собственост на „Българска билка БГ” ЕООД с едноличен собственик на капитала Костадин Манев и е ипотекиран. Седалището на компанията се намира в гр. Пловдив, а началният внесен капитал е в размер на 50 лева.

Върху имота има и наложени тежести и възбрани в полза на НАП и фирма „Любов 2” ЕООД. Имота е и с договорна ипотека в полза на „СИ финанси груп” ЕООД и договор за особен залог към ОББ.

Настоящият търг ще започне на 16 юни 2024 г., а всички участници могат да внасят своите оферти до 16 юли 2024. Името на евентуалния нов собственик ще бъде обявено на 17 юли.

ЧСИ продава една от най-големите фабрики в Европа за добив на етерични маслаНаддаването за имота от близо 4 дка в Ръжево Конаре започва от малко над 700 хил. евро