За трети пореден месец през март 2023 инфлацията за бизнеса е отрицателна. Това е глътка въздух за икономиката и вдига сериозно очакванията за намаляване на потребителската инфлация предвид, че миналата година имахме месечни увеличение на индексите на цените на производител от по 6-7%, а на годишна база увеличението достигна рекордните 50%. 

Бизнес инфлацията, както икономистите наричат статистическата категория "Индекс на потребителските цени", измерва с колко са се увеличили разходите на производител за производството на продукта Х. Поради това се използва за предвестник на потребителската инфлация. В различните сфери ефектът върху потребителския пазар идва след различен период от време. При бързо оборотните стоки и такива, в които се влага суровина, която не се държи на склад, това се случва много бързо, докато при обратната хипотеза, намалението или задържането на цените на потребителския пазар идва с доста по-забавено действие. 

Общият индекс на цените на производител се понижава с 2.2% през март 2023 г. спрямо предходния месец. Значително намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.3%, и в добивната промишленост - с 1.1%, докато увеличение се наблюдава в преработващата промишленост - с 0.9%.

Ръст на цените в преработващата промишленост е отчетен при: производството на тютюневи изделия - с 34.4%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 5.8%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 4.7%. По-ниски цени се наблюдават при: обработката на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 12.2%, производството на химични продукти - с 2.7%, производството на основни метали - с 2.5%.

Спрямо март миналата година увеличението на бизнес инфлацията е едва 2%. На годишна база това е изключително незначително нисък ръст, който се дължи на следните увеличения по по-високи цени при: преработващата промишленост - с 6.0% и добивната промишленост - с 2.7%, а намаление се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.1%.