Три фирми от Пловдив са дадени на съдия-изпълнител заради големи дългове и ще платят за това с имотите си. Бизнес климатът във връзка с коронавирусната пандемия дава все повече жертви, а компаниите, които са били изправени пред финансови затруднения и преди кризата,  са в патова ситуация.

Възобновената работа на частните съдебни изпълнители след извънредното положение вече дава своите резултати. 

На търг е пусната административната сграда на една от големите фирми за полимери и пластмасови изделия на Николай Деведжиев. Сградата се води в актива на акционерното дружество „Корпорация металпласт“ АД, но в него реално функционира MPD Трейд през "Металпласт-Деведжиев" ЕООД. Върху втората фирма има наложен запор от банка в размер на 315 650 лв.

Сградата с РЗП от 570 кв.м. се намира точно на излизане от Пловдив на Околовръстното шосе до кръстовището за село Първенец. Базата, в която има предимно офисни площи, но е обособена дори спалня, е ипотекирана. Тръжната процедура е стартирана от ЧСИ Стефан Горчев и наддаването започва от 368 000 лева. 

Акционерното дружество на известния в масонските среди Девеждиев няма дейност, но в него е апортирано имущество за над 1 милион лева. Деведжиев участва още в "Ситовски къщи" ЕООД и "Избраник на деветте", където Съветът на директорите е същият и като при "Корпорация металпласт" АД - заедно с Александър Лапков и Радослав Даракев. 

База на фирма за внос, търговия и производство на цветя, известна като "Тилия" в Царацово също става жертва на задлъжнялост. Компанията първоначално е регистрирана през 2009 от съпрузите Таня и Красимир Георгиеви с името "Тилия", а през 2020 се преименувана на "Танимпорт" ЕООД и едноличен собственик остава Таня Георгиев.

Междувременно трупа дългова спрямо холандската фирма "ДЖЕЙ НАП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" за внос на цветя, представляваща техен доставчик и се опитва да реализира фиктивна продажба на базата към друго създадено от сина ѝ Христо дружество "ГЕО ФЛАУЪР ГРУП", с цел да избегне обезпечаване на дължимото към контрагента. Окръжен съд - Пловдив обаче обявява за недействителен договора за покупко-продажба спрямо интереса на холандският снабдител с цветя, за да може той да си получи дължимото, което е над 300 хиляди лева. Имотът е възложен на кредитора чрез новосъздадено българско дружество, а сега предстои и продажбата, за да може доставчика да си вземе дължимото. 

Така голямата база в Царацово, с РЗП от над 800 кв.м., включваща склад за цветята, офиси, шоу руум и всичко нужно за съхранение и продажба на "цветния" бизнес излиза на търг с първоначална цена от 479 хиляди лева. 

Огромната база за производство на фураж в село Първенец ще бъде продадена от частен съдебен изпълнител напълно оборудвана във формата на готово предприятие с всичко необходимо - сграден фонд и намиращото се в него, заради рекордни дългове и спирала от дружества, опитващи се да избегнат дълга. 

Фирмите около акционерното дружество "БЪЛГАРСКА ФУРАЖНА КОМПАНИЯ", в чиито активи се намира голямата база, "ГЛОБАЛ АГРО БГ" ООД, която към момента е в несъстоятелност, и "Зоохран трейд" имат дълг за над 700 000 евро към банка. "Зоохран" ЕАД пък, която първоначално е собственик на "Българска фуражна компания" е теглила кредит от 3 милиона лева. Въпреки досадни и многобройни прехвърляния, отваряне на нови дружества, опити за прехвърляне на активите - предприятието си остава залог, който сега трябва да бъде използван по предназначение. Дружествата, около конгломерата, трупат дългове и към контрагенти. Междувременно собственик на закъсалото дружество става Любомир Петров, а в съвета на директорите в момента са Детелин Бейрийски, Димитър Стойчев и Ангел Джамбов. 

Първоначалната цена, от която ще започне наддаването на търга за базата, е 1 563 858 лева.