Приблизително всеки втори строителен предприемач предвижда продажните цени на имотите да се увеличат през следващите три месеца. 42% от мениджъри в строителната индустрия, анкетирани в регулярното изследване на НСИ за бизнес климатът, са посочили, че ще има поскъпване в бранша. 

Оказва се, че вече има и осезателно увеличение на броя клиенти, които закъсняват с плащанията. Огромен брой от строителите работят на зелено, като обикновено финансират строителството именно с парите от купувачите. Значителни забавяния при плащанията по договорите, води до забавяне на процеса по изграждане на сградите, а понякога дори до преустановяване на дейността по строителство докато фирмите не се захранят със средства. 

Забавянията пък идват от сериозното намаление на покупателната способност на българите, възникнало на фона на стремглаво увеличаващата се инфлация и липсата на корекция на работните заплати. С едни и същи доходи домакинствата могат да купят много по-малко, отколкото година назад. Това води и до забавяне на обслужване на задължения. 

Логично, през септември съставният показател „бизнес климат в строителството“ се понижава с 1.1 пункта в резултат на песимистичните очакванията на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

По-умерени са и прогнозите им за строителната активност през следващите три месеца. Най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса в сектора продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила. 

В момента средните цени на имоти в Пловдив са 1500 евро на кв.м. в централни части и около 1000-1200 евро за кв.м. в по-периферните квартали. На зелено могат да бъдат намерени и имоти между 800-1000 евро на кв.м.