Иновативната и бързоразвиваща се компания "Кяшиф" ЕООД, гр. Джебел, която е специализирана в проектирането и производството на хидравлични цилиндри, открива нов завод. 

Фирмата е доказала, че най-добре се развива в условия на кризи. Днес в условията на пандемия,тя регистрира ръст на продажбите. Не съкращава работници, а наема.

Постоянният стремеж на фирмата за достигане на нови хоризонти, непрекъснатото усъвършенстване и инвестиции в ново оборудване и технологии са само част нещата, които неминуемо водят и до добри резултати. 

Във връзка с разширяването на производствените си мощности, „Кяшиф”ЕООД набира персонал за следните позиции с начални възнаграждения:

- Машинни оператори – 900лв.

С опит и квалификация от 1 300- 1 800лв.

- Заварчици – 1 000лв.

С опит и квалификация от 1 500- 2 500лв.

- Инспектор-качество – 1 200лв. 

С опит и квалификация от 1 300- 2 500лв.

- Електротехник – 1 200лв. 

С опит и квалификация от 1 300- 1 800лв.

- Настройчик на CNC машина – 1 500лв. 

"Кяшиф" ЕООД предлага, конкурентно възнаграждение, безплатен транспорт, безплатна храна и медицинско обслужване във фирмата.

Документи ще се приемат на място в гр. Джебел, ул. „Йълдъръм“ №1 и по имейл: hr_group@kyashif.com

История:

Компанията възниква като малък цех с четири струга, две бормашини и 8 работника към „Пневматика”-Кърджали. Сега е самостоятелна компания със собствена марка.Четири десетилетия неизменно начело е дипл.инж.Кяшиф Кяшиф.

Под негово ръководство  във фирмата са изградени два завода за хидравлични цилиндри. Пред завършване е трети за 15 млн.евро. Квалификацията на работещите е на много високо ниво. От 400 работници 20% са с висше образование, а 52% със средно.

Фирма „Кяшиф”ЕООД е социално-отговорна компания. Тя осигурява безплатна храна и транспорт на своите служители. В нея работи лекар, който обезпечава безплатно здравно обслужване на всички работници и служители.