Водата в Стара река, която преминава през Ново село, продължава да сменя цветовете си. През последния уикенд през селото е протичала чисто бяла вода, а замърсяването е било безпрецедентно, сигнализират местни жители. Това се случва две седмици, след като РИОСВ издаде предписания на „ВиК“ ЕООД и община Кричим. Те трябваше да предприемат спешни мерки по отстранянане на проблема със замърсяването на реката и да информират институциите за предприетите действия в едномесечен срок. Въпреки че остава половин месец, на пръв поглед действия не са предприети, смятат жителите на селото. 

Припомняме, че реката бе силно замърсена в следствие на заустване на отпадъчните води от Градската пречиствателна станция за отпадъчни води на  Кричим. При проверката на пречиствателната станция е констатирано, че тя работи с нарушен технологичен режим. Изтеклите в нея отпадни води са погубили риби, жаби, змии, водорасли и почти всички живи организми във водата. Сред потърпевшите е Асен Георгиев, който стопанисва два водоема в непосредствена близост до реката. Тъй като съоръженията се снабдяват с вода именно от нея, десетки риби, развъждани от самия него, изплуват мъртви всеки ден. 

Въпреки че формално мерки са взети, тази седмица в реката е имало безпрецедентно замърсяване. Водата в нея е била чисто бяла, а неприятната миризма все още се носи из селото. Няколко местни жители подали сигнал и на телефон 112. 

"Реката протича на метри от детската градина и от домовете ни. Нима не им е жал за децата?", обърна се към наш репортер местна жителка. Тя сподели и възмущението си от това, че се опитала да подаде сигнал в местната администрация, но получила единствено контакт на РИОСВ.

Наш репортер се обърна и към кмета на община Стамболийски, за да разбере какви действия би могла да предприеме тя по отношение на проблема.

"За съжаление, съоръжението се намира в Кричим. Ако ставаше дума за пречиствателна станция на територията на нашата община, бихме могли да предприемем действия. В момента обаче можем единствено да съдействаме на РИОСВ, в случай, че има нужда от това", отговори Георги Мараджиев. Той обясни, че ОП БКС може да съдейства и за изваждане на труповете на мъртви риби от водата, в случай, че бъдат подадени такива сигнали. 

"Интересното е, че пречиствателните станции, изградени на териториите на Стамболийски и Кричим, не се стопанисват от общините.  Те са по проект с бенефициент общината, но след издаване на Акт 16, се прехвърлят за управление на ВиК дружествата. Нито в Кричим, нито в Стамболийски, нито някъде другаде, те са подчинени на общинската администрация. Така е и с водопреносната и канализационната мрежа. Така че можем единствено да предприемем наказателни мерки спрямо фирмите на територията на нашата община, за които е ясно, че са допуснали замърсяване", обясни още кметът. Той допълни, че пренасочването на жената към зеления телефон на РИОСВ е най-удачното решение, защото би дало възможност на сигнала да се реагира по възможно най-бързия начин. 

Наш репортер потърси за коментар и кмета на Ново село Тодор Атанасов. Той обаче обясни, че вече е дал становището си пред местна медия. 

Подробности по случая - четете тук:

Стара река отново посиня! Отпадни води текат през Ново селоКметът на Кричим Атанас Калчев публикува официална позиция по въпроса със замърсяването

Отровна вода потече в реката до Ново село, погуби риби, жаби и водораслиПроблемът ще бъде решен до месец, но според местен жител, след месец всички риби ще са измрели