България оглавява поредната негативна статистика. Нашата страна заема челната позиция за Европейския съюз в статистиките за „Невъзможност за адекватно отопляване на домакинство”. Всеки трети българин среща затруднения, при осигуряване на отоплението на дома си. 

Индикаторът измерва дяла на населението, който не е в състояние да поддържа нормална температура у дома.

Данните за този показател се събират като част от Статистиката на Европейския съюз за доходите и условията на живот (EU-SILC) за наблюдение на развитието на бедността и социалното приобщаване в ЕС. Събирането на данни се основава на проучване, а стойностите на показателите се отчитат самостоятелно.

Последното обновяване на данните е отбелязано на 17 декември 2020 г. За периода, отчетен в края на 2019г., България се намира на първо място за ЕС, а единствената държава на полуострова, която ни изпреварва е Северна Македония.

 

(България - зелен цвят)

Прави впечатление, че през последните 10 години страната ни държи челна позиция. Забелязва се голямата разлика между отчетените цифри за страната ни и всички останали от ЕС.

Въпреки всичко, трябва да се отбележи, че за споменатия период се отчита занижаване на показателите с близо 50%. Регистрираният коефициент към 2010 г. е 66,5. През 2019 е отчетен – 30,1.

България е на първо място с 30 %. На второ място в класацията се нарежда Литва (28%), а на трето - Гърция (23%). На следващите позиции се нареждат съответно Кипър (22%), Португалия (19%) и Италия (14%).

На противоположния полюс са Австрия, Финландия, Люксембург, Холандия, Естония и Швеция, където делът на енергийно беднитее най-малък. Там едва 2% от населението заявява, че има трудности да се отоплява.

Месечната целева помощ за отопление за този сезон у нас е 93,18 лева. До края на септември 2019г., най- мнного желаещи е имало за помощти за отоплени ес твърдо гориво,  а най- малко - за топлоенергия и природен газ. В статистика от миналата година,  стана ясно, че около 50% от българските домакинства всъщност са на границата да не успяват да покриват разходите си за нормално, комфортно и здравословно отопление, според проучването на неправителствената организация. 

 

Показателите, които се следят, са влага в жилищата, цена на енергията за домакинствата, липса на възможности домовете да се поддържат комфортно топли или прохладни според сезона. Заключенията на проучването са, че в по-бедните страни членки по-голям дял от населението студува през зимата.