Проблемът със затлъстяването се посочва като пример за съвременна епидемия, борбата с която обаче още не дава задоволителни резултати. Нещо повече – броят на хората със затлъстяване прогресивно расте в глобален план, включително сред децата. Данните за България сочат, че сме сред водещите страни в Европа по отношение на проблема затлъстяване при децата. 

Нуждата от глобални мерки за справяне със сериозния проблем беше повод Американският център за контрол и превенция на заболяванията да оповести официални данни за нивото на затлъстяване сред жените в световен мащаб. Учените представят двата най-важни критерия за оценяване на затлъстяването – теглото и индекса на телесна маса (ИТМ) на жените в отделните райони на света. Те може да се разглеждат и като основни маркери за моментното и бъдещото здравословно състояние на представителките на нежния пол.
 
Според данните, оповестени от американските учени, най-голямо е средното тегло на жените в Северна Америка и съответно там е най-сериозен и проблемът със затлъстяването в процентно отношение, пише Dnes. Най-малки грижи в това отношение имат жените в Азия, които са най-леки, а процентът на затлъстелите сред тях е най-нисък.
 
Като осреднени стойности за всички жени по света се приема тегло около 62 кг. На тази база статистиката сочи, че с наднормено тегло и затлъстяване може да се считат около 35% от жените на планетата.