В деня на жената ви Eurostat публикува интересна статистика за броя на жени медици, работещи в здравни институции. Данните от проучването сочат, че 78% от здравните работници в Европейски съюз са жени. 

Други данни изчисляват, че през третото тримесечие на 2020 г. 14,3 милиона души работят здравни професии в Европейски съюз, което представлява над 7% от трудово заетите и почти 4% от населението на 15 и повече години. Тези здравни работни места включват лекари (1,8 милиона), медицински сестри, акушерки и техни асистенти (4,4 милиона, от които 2,7 милиона са сътрудници), работници по лични грижи (3,9 милиона), други здравни работници(4,1 милиона). През изминалата година тези работници били в челните редици на борбата със световната пандемия от COVID-19. 78 на сто от тях са представители на нежния пол. 

Разглеждайки възрастовия им профил, здравните работници на възраст между 35 и 49 години и тези над 50 години са представени по подобен начин, като и двете възрастови групи представляват над една трета от хората (36%) в тези професии. 

В мнозинството (16 от 26) от държавите-членки на Европейски съюз, най-голям е делът на здравните работници на възраст между 35 и 49 години, като най-висок е делът на Румъния (47%), следвани от Унгария и Чехия (и двете 43% ). 

В България пък най-висок е делът на здравни работници, който са на възраст над 50 години. В 9 държави-членки на ЕС хората на възраст над 50 години представляват най-голям дял на здравните работници.    

През третото тримесечие на 2020 г. по-голямата част от здравните работници в ЕС са жени (78%). В държавите-членки на ЕС този дял варира от 61% в Гърция до над 90% в Естония и Латвия.