Новостите в борбата със захарния диабет бяха представени в рамките на първите Пловдивски зимни ендокринологични дни. Това бе и първото събитие в годината, в която Медицински университет - Пловдив отбелязва 75 години от основаването си.

„Новости има в медикаментите, които извън гликемичния контрол, имат и много сърдечно-съдови ползи, ползи за развитието на бъбречни усложнения при захарен диабет. Инсулиновите аналози много повече се доближават по профила си на действие до физиологичната секреция на инсулин”, заяви проф. д-р Мария Орбецова, която е началник на Клиника по ендокринология и болести на обмяната при УМБАЛ „Св. Георги” и Ръководител на едноименната Секция към Медицински факултет на Медицински Университет – Пловдив.

Организирано под егидата на МУ – Пловдив, ендокринологичното събитие обогати научната активност на Медицинския факултет по повод 75-годишнината и повиши рейтинга на университета.

„Събитието събра експерти в областта на захарния диабет и асоциираните с него заболявания и обедини тези експерти с млади учени, специализанти и студенти, които проявяват интерес към еднокринологията и към тази патология. Горда съм, че имаше голям брой регистрирани участници”, заяви ректорът на Медицински университет-Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева.

Още вижте във видеото: 

Тематиката на събитието тази година бе свързана с новата парадигма в управлението на захарния диабет, ревизираната от СЗО класификация на заболяването през 2019 г., съвместните консенсуси на световни и европейски ендокринологични и кардиологични дружества за лечение на захарен диабет тип 2 от 2019 г., данните от приключили в последната година проучвания за сърдечно-съдовите ефекти на най-новите антидиабетни терапии и отделни техни представители; възможности за прилагане на ултрабързодействащи и ултрабавнодействащи инсулинова аналози в лечението на диабета в детска и зряла възраст като моно- и комбинирана терапия, по-широкото навлизане вече и у нас на инсулиновите помпи за лечение на захарен диабет тип 1, главно в детската възраст; мястото на последния в автоимунните полигландуларни синдроми, за които се натрупват нови световни и национални данни и пр.

В събитието вземха участие академични преподаватели от Катедрите по Педиатрия и Вътрешни болести, както и от секция „Кардиология“ на МФ и ФОЗ при МУ – Пловдив. Бяха поканени и двама гост-лектори: проф. Мая Константинова от МУ-София, председател на Българското национално сдружение по детска ендокринология (БНСДН) и проф. Жулиета Геренова от Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ "Проф. Киркович", МФ-Стара Загора.

Академичният състав на Секция „Ендокринология и болести на обмяната“ има възможността и научния потенциал да превърне провеждането на Пловдивските зимни ендокринологични дни в традиционно събитие за в бъдеще.