Удостоверения за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация ще се издават от териториалните поделения на Националния осигурителен институт до 15 октомври включително.

Последната дата, на която хората могат да постъпват в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация, е 16 октомври, съобщи offnews.bg.

Тази година програмата стартира на 28 март и за нейното финансиране бе предвидена сумата от 20 103 061 лв. До момента са издадени 43 378 удостоверения, като се очаква до приключване на програмата още 1897 души да ползват парична помощ за профилактика и рехабилитация.