Малко над 56 лекари се грижат за здравето на 10 000 души в Пловдивско. Тези данни нареждат града и областта в челната тройка по медицинска осигуреност в страната, сочи статистика на НСИ. Показателите на Пловдив изпреварват средния коефициент за България, който през 2023г. е бил 46 на 10 000.

На второ място в статистиката е столицата с 56.9 на 10 000, а първенец с класацията е Плевен, където на 10 000 души се падат 76,7 лекари. Всъщност това са и областите, където има концентрация на медицински университети и университетски болници, което влияе на данните. Най-нисък е показателят за областите Кърджали (25.5 на 10 000 души от населението), Разград (29.0), Ямбол (29.3) и Добрич (30.1).

Област Пловдив обаче е на първо място по брой специалисти в областта на денталната медицина. Тук на 10 000 души се падат 18,7 лекари, или иначе казано на един зъболекар трябва да обслужва 534 пациенти. В статистиката следва област Варна, където също има развита образователна структура в сферата. Там коефициентът е 16.1 на 10 000. На трето и четвърто място са София град (14.9) и Перник (13.7). Най-ниска е осигуреността на населението с лекари по дентална медицина в областите София (5.7), Силистра (6.3), Разград (6.5) и Монтана (6.7).

В края на 2023 г. на основен договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 911 лекари, от които 1 /4 са зъболекари.

Според НСИ към края на 2023г. 3565 от лекарите от различни специалности са работили в Пловдив и областта. Най-висок е броят на общопрактикуващите лекари – 389. Акушеро-гинеколозите са 212, хирурзите са 198, кардиолозите – 189, невролозите – 139, педиатрите – 137. най-малко по численост са специалистите в областта на кожно-венерическите болести – 43, и пулмолозите са 50.

Националните данни в общи линии повтарят тази тенденция. В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите - 3 790, или 12.7% от всички лекари в страната. На второ място се нареждат практикуващите кардиология - 6.4%, следвани от акушерство и гинекология - 5.9%, анестезиология и интензивно лечение - 5.8%, хирургия - 5.0%, педиатрия - 4.8% и нервни болести – 4.7%.

Професионалистите по здравни грижи и другите медицински специалисти са 44 523, от които 28 570 медицински сестри и 3 253 акушерки.

Какъв е профилът на лекарите?

Една трета от практикуващите лекари в страна са на възраст между 55 и 64-годишна възраст. На второ място е групата на най-възрастните лекари (на 65 и повече години) - 6 545, или 21.9%. Младите лекари на възраст до 35 години представляват по-малко от 20% (5 457), а най-малък е делът на тези във възрастовата група на 35-44-годишните. 56 на 100 от лекарите са жени.

Разпределението на практикуващите лекари по възрастови групи и видове заведения показва, че най-голям е делът на младите лекари на основен договор в болнични заведения (26.2%), а най-малък - в заведенията за извънболнична помощ (4.4%). Повече от две трети от лекарите на основен договор в заведенията за доболнична помощ са на възраст над 55 години (73.2%).

Болници и болнични легла

В края на 2023 г. в страната функционират 341 заведения за болнична помощ, като в сравнение с предходната година броят им остава непроменен. За сметка на това леглата в тях се увеличават с 1 017, достигайки до 55 724.

Болниците са 319, като 203 от тях са публични /държавни и общински/ и 116 - частни. Близо една трета от наличните болнични легла са разпределени в частните заведения, които бележат ръст на легловия фонд.

На този фон, осигуреността на населението с болнични легла към края на 2023 г. е 864.5 на 100 000 души от населението. Иначе казано на 115 пациенти се пада по едно легло. Най-високи са стойностите на показателя в областите Плевен (1 297 на 100 000), Смолян (1 150) и Пловдив (1 092), а най-ниски са в областите Перник (402), Ямбол (425) и Видин (432).