Мобилна автоматична станция ще следи онлайн показателите на въздуха в Шишманци. Първите резултати от изследванията ще бъдат известни до края на деня. Както вече стана ясно, от РИОСВ да взели проби от въздуха в Болярино тази сутрин, след което станцията бе преместена в селото, където втори ден бушува пожарът. Предстои да бъдат отчетени и показателите на въздуха в Белозем. 

Анализираните на място данни и в двете села не са отчели опасни за жителите на района стойности. Мониторингът досега се осъществяваше с мобилен апарат GASMET, с който се проследиха стойностите на 26 показателя, а именно: азотни и серни оксиди, въглероден диоксид, въглероден оксид, метан, амоняк, хлороводород, толуен, формалдехид, флуороводород, фенол, метилмеркаптан, флоран, стирен, пропан, хлороформ, фозген, бензен, серовъглерод, циановодород и други.

Замерванията са проведени на три серии от по 10 минути с интервал между всяко от измерванията от половин час, информират още от РИОСВ.

Директорът на пожарната от Шишманци: Опасност има само за хората, които работят в заводаКъм момента не е отчетено замърсяване, което да застрашава живота и здравето на местните