Част от екипа на Клиника по гастроентерология на УМБАЛ Каспела взе участие в Националния симпозиум по гастроинтестинална ендоскопия BULENDO-2024 във ВМА София.  Над 350 медици  от цялата страна присъстваха на петото издание на Националния симпозиум по гастроинтестинална ендоскопия. Те наблюдаваха над 30 ендоскопски манипулации на живо, представени от 20 от най-добрите ендоскописти на България.

Сред тях беше и екипа на Клиника по гастроентерология на УМБАЛ Каспела — Д-р Десислав Станчев, Д-р Божидар Христов, Д-р Деян Радев, Д-р Илия Тодоров и ендоскопски сестри Дими Куртева и Тони Бимбалова, които участваха активно в симпозиума, като представиха три ендоскопски манипулации на живо.

Д-р Десислав Станчев беше модератор на симпозиума.

Д-р Божидар Христов представи сложен случай на Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ERCP) при пациент с хроничен панкреатит и обструкция на жлъчните канали.

Д-р Деян Радев извърши Ехоендоскопски дренаж (EUS-FNA) на киста на задстомашната жлеза, както и резекция на дебелочревен полип - EMR.

Д-р Илия Тодоров и ендоскопски сестри Дими Куртева и Тони Бимбалова асистираха перфектно на операторите в сложните ендоскопски процедури.