Една от водещите лаборатории в България - „Писанец”, става на 20 години. За да благодарят за доверието на своите пациенти, през празничния месец май специалистите от екипа извършват безплатни изследвания за нивото на кръвната захар и холестерола. Заплаща се единствено такса пробовземане, която е 2 лв. Те са изготвили и пакети на преференциални цени за скрининг на функцията на черен дроб и бъбреци, които ще важат и през месец юни.

Може да направите изследванията в най-удобната за вас манипулационна. Те вече са десет в Пловдив и две в Асеновград. 

За 20 години „Писанец” се утвърди като медицинска лаборатория с висококвалифициран персонал и прецизност и бързина при работа. За да гарантира високо качество и точност на медико-диагностичните изследвания, преди няколко години оборудването на лабораторията се заменя изцяло с апаратура от последно поколение. Това позволява също цените да са конкурентни и напълно достъпни.

В лабораторията работят лекари специалисти по Клинична лаборатория, Микробиология, Имунология, Вирусология, Паразитология, Трансфузионна хематология, Oбща и Kлинична патология, ръководещи съответните диагностични лабораторни направления. Медицинска лаборатория „Писанец” е предпочитана от водещите медицински центрове в Пловдив и областта, с които си сътрудничи. Броят на извършваните изследвания е изключително голям и се увеличава непрекъснато.

За своите пациенти медицинска лаборатория „Писанец” предоставя опция и за домашно посещение. Екипът, който ще посети дома ви, ще предприеме всички мерки за сигурност, за да гарантира своята и вашата безопасност. Ще имате възможност да извършите желаните изследвания, включително и с направление по Здравна каса, без да се налага физически да посещавате лабораторията. 

Лабораторията работи седем дни в седмицата. Всеки пациент получава уникален идентификационен баркод номер, гарантиращ дискретност и съответствие между пациент и резултати. Работи се със затворена система за вземане на кръв, осигуряваща безопасност както за пациентите, така и за работещия персонал. Готови резултати се дават всеки ден. Това е изключително удобство и за хората, на които се налага да пътуват и да предоставят съответните изследвания на границата. За улеснение на пациентите, резултатите могат да се получат както на място, така и онлайн 24 часа в денонощието.

Контролът на извършваните изследвания е от водещо значение за точността им, ето защо медицинска лаборатория „Писанец” има изградена система за ежедневен вътрешен лабораторен контрол, като участва и в Национални и Международни системи за външна оценка на качеството.

За контакт:

Лаборатория „Писанец”, Пловдив, ул. "Петко Д. Петков" 23

Тел. 032 263 363

https://pisanec.com