Една от водещите лаборатории в България разширява обема на имунологичните си изследвания.

В лаборатории "Писанец" постоянно се стремят да подобряват и разширяват възможностите за изчерпателна и висококвалифицирана диагностика. Те осигуряват широк обхват изследвания на имунната система, както и консултации със специалист - клиничен имунолог.

След като през месец май от "Писанец" предложиха безплатни изследвания за нивото на кръвната захар и холестерола, а през юни предоставиха възможност на пациентите да се изследват безплатно за Количествено определяне на IgG антитела срещу SARS-CoV-2 по метода CLIA, сега те разширяват обема на имунологичните изследвания с цел подобряване качеството на автоимунната диагностика.

Клиничната имунология изучава ролята на имунната система в патогенезата на почти всички заболявания при човека, както и възможностите за лечение чрез повлияване и регулиране на патологично променените имунни механизми.

Консултация с лекар - клиничен имунолог е полезно да бъде проведена при следните състояния:

  • Чести инфекции (отити, синуити, пневмонии, херпеси, ангини, гъбични инфекции, хронични диарии), които водят до съмнение за вроден имуннен дефицит при деца;
  • Придобити имунни дефицити при възрастни - ако скоро е претърпяна операция, приеман е антибиок поне 2-3 пъти в рамките на 1 година, при рецидивиращи херпеси, при чести инфекции на бъбреците, при чести инфекции на пикочно-половите пътища, при често повтарящите се гинекологични гъбични инфекции при жените при хронични очни заболявания, HIV и ТБЦ;
  • Очни болести увеити и иридоциклити;
  • Онкологични заболявания по време и след химиотерапия;
  • Автоимунни и ревматични болести: лупус, ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, васкулити, псориазис , ревматизъм и др.;
  • Алергии: астма, сенна хрема, алергии към животни, хранителни продукти и лекарства;
  • Репродуктивни проблеми при неуспешни опити за забременяване от 2 години;
  • Хроничен стрес и наднормено тегло.

Лаборатория "Писанец" разширява обема на имунологичните си изследвания и въвежда следните тестове:

1.АНА – Индиректна имунофлоресценция

Цена за пациенти: 55.00лв.

2.АНA, AMA, AGMA - Индиректна имунофлоресценция

Цена за пациенти: 65.00лв.

3.AНA Profile 5 – Имуноблот

nRNP/Sm, Sm, RNP70, RNPA, RNPC, SS-A, Ro 52, SS-B, Scl-70, PM/Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, ds DNA, нуклеозоми, хистони, Р-рибозомен протеин, AMA-M2

Антинуклеарните антитела са група от автоантитела, насочени срещу различни белтъци, белтъчни компоненти на клетъчното ядро. Откриването на АНА в серум е определящ в серодиагностиката на автоимунните болести на съединителната тъкан. Отделните автоимунни болести се характеризират със специфичен АНА профил. Изследването за АНА е високочувствителен за диагнозата системен лупус еритематозус и лекарствено индуциран лупус – над 95% от болните са положителни .

АНА се срещат и при други автоимунни болести , както и при автоимунен хепатит, при неоплазии, васкулити, подостър бактериален ендокардит, при възрастни хора, дори при здрави хора.

Препоръчва се изследването да се назначава и интерпретира винаги в контекста на наличната клинична симптоматика.

Цена за пациенти: 60.00лв.

4.Myositis Profile 3– автоимунен миозитен профил – Имуноблот

Mi-2, Ku, PM Scl-100, PM Scl-75, Jo-1, SRP, PL – 7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52

Различни инфенциозни агенти (Коксаки В вирус, EBV, Аденовирус 2, Грипен вирус, Хепатитни вируси В,С) могат да доведат до промени в мускулните протеини и те да станат мишена за автоимунна атака и образуване на автоимунни антитела.

UV лъчи и някои лекарства при определени условия също могат да доведат до образуването на автоантитела, свързани с развитие на автоимунен миозит.

В около 80% от случаите на автоимунен миозит се установяват авто антитела. Те се разделят на – миозит специфични( МСАТ): антисинтетазни антитела – Anti Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ, SRP, Mi2

Миозит асоциирани автоантитела ( MAAT), които се установяват и при други системни заболявания.

Определянето на автоантитела е изключително важно за диагнозата и често показателно за прогнозата на заболяването.

Цена за пациенти: 65.00лв.

5. Autoimmune Liver Diseases - - Автоимунен чернодробен профил - Имуноблот

АМА М2, М2-3Е, Sp 100, PML, gp-210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52

Имуноблот тест, който позволява едновременно определяне на 9 автоантитела, насочени срещу различни компоненти на клетката.

-LKM1 антитела срещу чернодробни и бъбречни микрозоми

-SLA/LP антитела срещу разтворим чернодробен/панкреасен антиген

-АGMA насочени срещу F- актин.

Откриването на тези автоантитела определя различни форми на автоимунен хепатит.

-АМА (анти митохондриални антитела) дефинирани като АМА М2 се откриват при пациентите с първичен билиарен холангит (новото име на първична билиарна цероза)

--Sp 100 – антитела срещу нуклеарни точки – gp210 антитела срещу ядрена мембрана също се асоциират с първичен билиарен холангит (ПБЦ).

Остават 2,5 % от пациентите, които има клинична симптоматика на ПБЦ, но при тях не се откриват познати антитела.

Цена за пациенти: 65.00лв.

6. Systemic Sclerosis Profile – Системен Склерозен профил – Имуноблот

Scl-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155, fibrillarin, NOR90, Th/To, PM- Scl100, PM- Scl175, Ku, PDGFR, Ro-52 separately

Системната склероза е мултисистемна, прогресираща автоимунна болест на съединителната тъкан и се характеризира с различни клинични симптоми. При около 80% от болните се откриват различни автоантитела.

Анти центромерни антитела CENP A, CENP B- установяват се най често при ограничена форма на болестта.

Антинуклеарни (антинуклеоарни) антитела -Anti Scl 70 (DNA топоизомераза 1) се срещат при значителна част от болните с дифузна системна склероза.

PM Scl - често се асоциира с ограничена форма на системна склероза и миозит.

Антифибриларни (AT) - асоциират се с дифузно кожно ангажиране и белодробна фиброза. С много по-ниска чистота се срещат и други специфичности на АНА.

В подкрепа на диагнозата е позитивирането на склеродерма  специфични автоантитела – антицентромерни, анти Scl70, както и установяване на AНA.

Цена за пациенти: 70.00 лв.

7. Anti ганглеозиден панел – имуноблот клас IgM ; Anti ганглеозиден панел – имуноблот клас IgG

GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GTb, GQ1b separately

Синдромът на Guillain Barre (Синдром на Гилен Баре) е автоимунна остра периферна невропатия.

Различни инфекциозни агенти – Campylobacter jejuni, CMV, EBV, HSV, HZV и др.) се счита, че предизвикват образуването на антимикробни антитела, които реагират кръстосано със специфични ганглиозиди и гликолипиди на миелина на периферните нерви(GM1, GD1B, GT1B).

Автоанителата при остра моторно-аксонална невропатия GM1 GM1b GD1A се установяват от клас IgG.

При остра моторна сензорна невроаптия тези антитела обикновено не позитивират. При мултифукална моторна невропатия се установяват GM1 GD1b, asialo GM1 - IgM.

При синдром на Miller Fisher се установява GQ1b и титъра на тези антитела колерира с тежестта на заболяването.

Цена за пациенти:

Anti ганглеозиден панел IgM – 55.00 лв.

Anti ганглеозиден панел IgG – 55.00 лв.

Пробата, необходима за изследванията, е серум, а резултати от тези изследвания излизат в рамките на 5 работни дни. Използват се тестове на немската фирма Euroimmun, които осигуряват висока чувствителност и специфичност на изследването.

Може да направите изследванията в най-удобната за вас манипулационна - те вече са десет в Пловдив и две в Асеновград.

Точните диагностични критерии са от съществено значение за грижите за пациентите и от Лаборатория "Писанец" инвестират ежедневно за тяхното подобряване.

Вече 20 години лаборатория "Писанец" е една от водещите в Пловдив и региона благодарение на своя висококвалифициран персонал, прецизността и бързината при изработване на изследванията, коректността и доброто отношение към своите пациенти и модерната апаратура. Лабораторията работи седем дни в седмицата, готови резултати се дават всеки ден. Контролът на извършваните изследвания е от водещо значение за точността им, ето защо медицинска лаборатория "Писанец" има изградена система за ежедневен вътрешен лабораторен контрол, като участва и в Национални и Международни системи за външна оценка на качеството.

За своите пациенти медицинска лаборатория "Писанец" предоставя опция и за домашно посещение. Екипът, който ще посети дома ви, ще предприеме всички мерки за сигурност, за да гарантира своята и вашата безопасност. Ще имате възможност да извършите желаните изследвания, включително и с направление по Здравна каса, без да се налага физически да посещавате лабораторията. 

За контакт:

Лаборатория „Писанец”, Пловдив, ул. "Петко Д. Петков" 23

Тел. 032 263 363

https://pisanec.com

https://www.facebook.com/pisaneclaboratory