Дългото работно време убива стотици хиляди хора годишно, сочат данни на Световната здравна организация. Първото по рода си глобално проучване показва, че през 2016 г. 745 000 души са починали от инсулт и сърдечни заболявания поради дълги часове на работно претоварване.

Докладът установява, че хората, живеещи в Югоизточна Азия и региона на Западен Тихи океан са най-засегнати. СЗО също така заяви, че тенденцията може да се влоши поради пандемията.

Изследването установи, че работата 55 часа или повече седмично е свързана с 35% по-висок риск от инсулт и 17% по-висок риск от смърт от сърдечни заболявания в сравнение с работна седмица от 35 до 40 часа.

Проучването, проведено с Международната организация на труда, също показва, че почти три четвърти от починалите в резултат на извънреден труд са мъже на средна възраст или по-възрастни. Често смъртните случаи настъпват много по-късно в живота, понякога десетилетия по-късно, откакто са били отработени дългите часове.

Въпреки че проучването не обхваща периода на пандемията, служители на СЗО заявиха, че икономическото забавяне може да са се отрази и на работното време, респективно на здравословното състояние.

„Имаме някои доказателства, които показват, че когато страните влязат в локдаун, броят на отработените часове се увеличава с около 10%“, каза техническият директор на СЗО Франк Пега.

В доклада се казва, че дългите работни часове се оценяват като причина за около една трета от всички свързани с работата заболявания, което го прави най-голямото бреме на професионалните заболявания.

СЗО предлага на работодателите  да вземат това предвид при оценката на рисковете за здравето при работа на своите работници.  Ограничаването на часовете би било от полза за работодателите, тъй като това доказано повишава продуктивността на работниците, посочва още Пега.