COVID-19 повлия върху достъпа и оказването на медицинска помощ. Пациентите с остър инфаркт на миокарда, приети в пловдивските болници, са намалели драстично в първите три години от пандемията. В същото време смъртността в следствие на това заболяване се е увеличила, но въпреки това остава по-ниско от средната за страната. Това става ясно от данните на Националния център по обществено здраве и анализи, предоставени на здравния портал clinica.bg. Те обхващат периода от 2019 г. до 2021 г.

2222 са били всички случаи на остър инфаркт на миокарда или други форми на исхемична болест на сърцето през 2019 г., които са лекувани в лечебните заведения в Пловдивска област. Смъртността тогава е била 6.48%. В публичните болници – държавни и общински, са потърсили помощ 1220 души, а в частните - 1002.

През 2021 г. пациентите намаляват драстично и достигат 1758 души. В публичните лечебни заведения помощ са потърсили 981 души, а в частните – 777.

Докато в Пловдив съотношението на пациентите в държавни и частни болници остава сравнително непроменено, на национално ниво се наблюдава една интересна тенденция – частните поемат все повече болни. Общо 13 186 са били всички случаи на остър инфаркт на миокарда или други форми на исхемична болест на сърцето, които са били лекувани в лечебните заведения в страната през 2019 г. Починалите в болниците са 957, или смъртността е била 7.25%. В публичните болници са потърсили помощ 6977 души, а в частните - 6209. Смъртността в лечебните заведения и от двете групи е идентична - 7.1% в държавните и 7.4% в частните. През 2021 г. обаче цифрите придобиват различни съотношения. Пациентите първо намаляват като цяло и достигат 10 833 случая на инфаркт. Починалите са 890, или смъртността от тази диагноза в болниците е била 8.21%. В публичните лечебни заведения помощ са потърсили 5401 души, а в частните – 5432. Смъртността също се променя – в публичните тя се повишава до 9.12%, а в частните се запазва на 7.3%.

В Пловдивска област смъртността, причинена от инфаркт, през 2021 г. е 7.39%. Въпреки че се увеличава в сравнение с началото на пандемията, тя остава сред най-ниските в страната. С добри показатели са също София и Варна. Причината за това са добре работещите инвазивни кардиологии с множество специалисти.  Регионите с най-висока смъртност пък са Шумен, Смолян, Силистра и Враца.