Личните лекари не могат да извършват новите допълнителни профилактични прегледи на деца, както и ехография на млечна жлеза за жените между 30 и 50 г., които официално трябваше да стартират миналата седмица. Причината е, че за тях няма необходимите промени в съответните приложение към НРД, а за част от изследванията липсват и кодовете по НЗОК. За проблема сигнализираха от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари.

 „При внимателен преглед на предвидените за тези допълнителни изследвания средства възниква въпросът дали ще бъдат достатъчни, за да покрият стойността и, а за други няма предвиден бюджет", посочват от сдружението. Това на практика прави невъзможно личните лекари да изпълняват профилактичните и диспансерни прегледи в новия обем. Те отбелязват, че им е необходимо и технологично време за актуализиране на медицинските софтуери и предполагат, че вероятно същото е положението и при колегите им от СИМП.

„В така описаната ситуация са разбираеми и основателни притесненията на колегите ни за възможни санкции за непълно изпълнение в посочените срокове, както и отказ от заплащане на вече извършени прегледи след влизането в сила на Наредбата", казват от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари.

Затова джипитата настояват за отстраняване на техническите, нормативните и други пречки за изпълнение на новите прегледи. До интегриране на изискванията в софтуерите, установените несъответствия при отчетените прегледи спрямо промените в Наредбата, да не са основание за отхвърляне на заплащане на отчетена и извършена дейност.

От сдружението посочват, че би било уместно Българският лекарски съюз да проведе разговори с институциите за решаване на проблемите.