Драстично увеличение на средствата за извънболнична и дентална помощ в Пловдивско, които Националната здравноосигурителна каса е заплатила за последните три години. През 2020 г. джипитата, денталните медици, специалистите и лабораториите в областта са получили общо 95.4 млн. лв. През тази очакваните разходи са 143.4 млн. лв., или със 66% повече. Това показват данните от справката на НЗОК за плащанията през периода 2020-2022 г.

Ръстът е най-отчетлив при изследванията. През 2020 г. бюджетът за тях е бил 11.6 млн. лв., а сега е 23.5 млн. След тях се нареждат специалистите. Преди три години Касата им е платила 27.9 млн. лв., а през тази – 43.8 млн. Средствата за джипитата за 2020 г. са били близо 27.9 млн., а през тази – 39.5 млн. За денталната помощ пък преди три години са отпуснати 27.9 млн. лв., а сега – 36.6 млн. лв.

На национално ниво ръстът на отпуснатите от Касата пари е със 70 на сто – от 875.1 млн. лв. през 2020 г. до 1 млрд. 248 млн. лв. през 2022 г.

Въпреки сериозното увеличение на средствата за извънболнична помощ, делът им от общия бюджет на НЗОК остава най-нисък. През тази година те са едва една четвърт от разходите на фонда за болнична помощ, които възлизат на близо 4 млрд. лв.

В същото време остават нерешени и множество проблеми, свързани с работата на общопрактикуващите лекари. От БЛС съобщиха, че на практика няма преговори между съсловната организация и надзорния съвет на НЗОК нито по начина, по който трябва да се разпределят гласуваните от НС пари в бюджета на НЗОК, нито по предстоящия 3-годишен рамков договор, който определя не само пари, а огромно количество правила, по които медиците работят.

По тази причина Националният съвет поиска предсрочно прекратяване на правомощията на управителя на НЗОК проф. Петко Салчев.

"По време на Националния съвет на БЛС всички 28 районни колегии на Съсловната организация за пореден път препотвърдиха позицията си и подкрепиха всички действия на ръководството на организацията. Български лекарски съюз заявява категорично, че при несъобразяване с исканията на Съсловната организация си запазва правото на ефективни протестни действия, включително и пред сградата на Народното събрание", пишат в писмо до медиите от БЛС.