Делта вариантът на COVID-19 вече е в Пловдив. Той е доказан при двама пациенти, настанени за лечение. При друг пловдивчанин е изолиран Алфа вариантът на коронавируса.

Това показват последните данни на Националния център по заразни и паразитни болести. Чрез целогеномно секвениране специалистите са анализирали 90 клинични проби от 29 лечебни заведения, от 17 области на страната. При 86 от тях са установени вирусни варианти с повишено значение за общественото здраве - 32 (35.6%) са Алфа, 53 (58.9%) – Делта и 1 (1.1%)  –  Бета. Клиничните проби са взети от пациенти с COVID-19 в периода 21 юни – 8 юли.

Според експерти Делта вариантът е много по-заразен и протича с по-различна клинична картина. Заболяването започва с болки в гърлото, хрема, инфекции на горните пътища.

Той все по-убедително настъпва в Европа и вече се чуха първите предупреждения, че светът навлиза в нова четвърта вълна на COVID-19.

В таблицата можете да видите разпространението на вариантите на SARS-CoV-2 в различни области на страната: