Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2020 г. бе приет на първо четене от депутатите. При кворум от 208 народни представители, със „За“ гласуваха 120, 88 се обявиха „Против“, нито един не гласува с „Въздържал се“. БСП и ДПС гласуваха против разчетите и поискаха повече реформи в системата.

Малко преди гласуването министърът на здравеопазването Кирил Ананиев заяви, че няма никакви различия по отношение на това, че профилактиката, ранната диагностика, лекуването в доболничната помощ, долекуването трябва да бъдат приоритет. Той посочи, че всякакви по-резки промени биха довели да хаос и объркване в системата.

В бюджета на НЗОК за 2020 г. се предвиждат 394.7 млн. лв. повече за разходи и трансфери в сравнение с тази година. В приходната част на бюджета за 2020 г. се очаква да постъпят общо приходи в размер на 4.7 млрд. лв. или с 445.1 млн. лв. повече от 2019 година.

Предвидени са трансфери в размер на 4.2 млн. лв. от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за лекарствени продукти - ваксини и дейности по поставянето им.