Болниците ще трябва да плащат на националните консултанти, когато ги потърсят за помощ. Това предвиждат промени в Наредба на Министерство на здравеопазването.

Най-добрите лекари ще взимат 30% от цената на клиничната пътека, ако са участвали в операция, и 15% от пътеката, ако само са дали експертното си мнение за лечението. Според Министерството на здравеопазването, по този начин ще се гарантира на болниците, че когато имат спешна нужда от тези експерти, те ще се отзовават и няма да отказват помощта си.

На територията на страната средно на година се правят по 400 такива консултации, така че това нямало да натежи на бюджетите на болниците, смятат от министерството. Припомняме, от тази година има нови правила и националните консултанти вече са по няколко доктори във всяка специалност.

В проекта е записано още, че републикански консултант може да бъде изключен от списъка по негово писмено искане или когато е констатирано нарушение при изпълнението на заеманата длъжност, както и при неизпълнение на задълженията му или пък по решение на министъра на здравеопазването.

Предвижда се наредбата да влезе в сила от 1 януари 2020 г.