Изненадите от лаборатория „Писанец” по случай 20-ия им рожден ден продължават. До края на юни една от водещите лаборатории в България дава възможност на пациентите да се изследват безплатно за Количествено определяне на IgG антитела срещу SARS-CoV-2 по метода CLIA.  

Anti-SARS-CoV-2 - TrimericS IgG e ново поколение хемилуминисцентен имунен анализ (CLIA) на анализатор LIASON за количественото определяне на тримерен протеин специфични IgG вируснеутрализиращи антитела към SARS-CoV-2 в човешки серум или плазма. Тестът е предназначен да подпомогне диагностицирането на COVID-19 и проучването на състоянието на имунната система на засегнатия пациент, предоставяйки индикация и за наличието на неутрализиращи антитела от клас IgG срещу SARS-CoV-2. Заплаща се само такса пробовземане.

Това е пореден жест от страна на лаборатория „Писанец”, след като през месец май тя предложи безплатни изследвания за нивото на кръвната захар и холестерола. Изготвени бяха и пакети на преференциални цени за скрининг на функцията на черен дроб и бъбреци, които важат и този месец.

Може да направите изследванията в най-удобната за вас манипулационна. Те вече са десет в Пловдив и две в Асеновград.

Вече 20 години лаборатория „Писанец” е една от водещите в Пловдив и региона благодарение на своя висококвалифициран персонал, прецизността и бързината при изработване на изследванията, коректността и доброто отношение към своите пациенти и модерната апаратура.  Лабораторията работи седем дни в седмицата, готови резултати се дават всеки ден. Контролът на извършваните изследвания е от водещо значение за точността им, ето защо медицинска лаборатория „Писанец” има изградена система за ежедневен вътрешен лабораторен контрол, като участва и в Национални и Международни системи за външна оценка на качеството.

За своите пациенти медицинска лаборатория „Писанец” предоставя опция и за домашно посещение. Екипът, който ще посети дома ви, ще предприеме всички мерки за сигурност, за да гарантира своята и вашата безопасност. Ще имате възможност да извършите желаните изследвания, включително и с направление по Здравна каса, без да се налага физически да посещавате лабораторията. 

За контакт:

Лаборатория „Писанец”, Пловдив, ул. "Петко Д. Петков" 23

Тел. 032 263 363

https://pisanec.com