Всеки седми българин е здравно неосигурен. 7000 неосигурени жени раждат средно годишно, като около 5000 от тях не са получили нито един преглед от лекар, нито са им направени нужните изследвания.  Това води до раждане на бебета с различни заболявания.

Председателят на Комисията по здравеопазване в НС Антон Тонев поиска промени в Наредба 26 на Министерство на здравеопазването, които да позволят на неосигурени бременни жени да имат право на лечение.

„Често жени от уязвими групи не са здравноосигурени, което води до усложнени бременности, развиване на различни болести и увреждания, както на плода, така и на майката. Това от своя страна струва средства на здравната система, когато се породи спешност. В момента според наредбата, всяка жена, която не е осигурена и е бременна, има право само на 1 преглед”, съобщават от фондация "Тръст за социална алтернатива". Според тях ако лечението и прегледите по време на бременност бъдат поети, това ще намали усложненията при 5% от бебетата.

„Именно заради това, екипът на фондация "Тръст за социална алтернатива" разви мрежата по проект "С грижа от 0 до 3", чрез която бяха инициирани няколко проекта. Един от тях засяга именно как да бъде разширен обхватът на неосигурените бременни жени, които могат да получават повече медицински прегледи и наблюдение от лекари до тяхното раждане”, допълват от фондацията.