155 деца са били приети в лечебни заведения с остри интоксикации след употреба на алкохол или наркотици само за първите три месеца на 2024г.. 56% от тях са момчета. Справка на TrafficNews в отчета на Националния център по обществено здраве и анализи сочи, че преобладават отравянията с алкохол, където регистрираните случаи за този период са 93. Смущаващ е обаче и броят на комбинирани интоксикации при лица под 15-годишна възраст – те са 47. Предозиралите с наркотици малолетни са 15.

Прави впечатление, че при всички видове интоксикации броя на засегнатите момчета води, макар и с малко, този на момичетата. Единствено при наркотичните отравяния те са значително повече – 11 към 4. При останалите случаи, включително комбинация от вещества, процентната разлика е малка.

Не по-различно стоят нещата при интоксикациите, настъпили след употреба на алкохол или упойващи вещества при непълнолетни лица. За възрастовата група от 16 до 18 години са регистрирани общо 171. От тях 32 са с наркотици, в това число влизат 23 момчета и 9 момичета. Значително по-висок е броят на алкохолните отравяния – 133, където 58% от случаите са при момчета. Няма регистрирани случаи на момичета от 16 до 18 години, които да са постъпили в токсикология заради комбинирана интоксикация с алкохол и наркотици. Случаите при момчетата тук са 6.

Що се отнася до пълнолетните граждани, които са прекалили с употребата на алкохол или наркотици, заради което се е наложила намеса на медици, виждаме далеч по-различна цифра. Тенденцията мъжете по-често да се поддават на прекомерни количества тук е осезаема – грубо казано в 7 от 10 случая.

Мъжете, натровили се с алкохол, са – 1434, докато жените – 347.

Интоксикация заради наркотични вещества и опиати са си причинили 279 възрастни, като отново 76% от тях са мъже.

Има обаче една единствена цифра, при която жените изпреварват. Откриваме я в графа комбинирани интоксикации с алкохол и наркотици. Учудващо или не – дамите, които се е наложило да получат медицинска помощ поради предозиране, са 93. на този фон мъжете, стигнали до това положение, са 80.