1 лекар се пада да обслужи около 192 пациенти в Пловдив и областта. Това всъщност е третият най-висок коефицент за страната, сочат данни на Националния статистически институт, който измерва осигуреността на лекари. Така в края на 2021г. общо за страната има 43.3 медици на 10 хиляди граждани. Лекарите по дентална медицина са 11 на 10 000.  

Добра новина е, че пловдивските пациенти имат една от най-високите обезпечености с лекарски персонал - 52,3 лекари на 10 000 пациенти. Спрямо тази цифра сме в челната тройка, предхождани единствено от Плевен с 67.3 на 10 000 души и София град с 54.5.  

Любопитно е, че тези данни се обосновават с факта, че в областите, където са локализирани университети по медицина, населението разполага с по-висок процент на осигурена медицинска грижа.

Най-нисък пък е показателят за областите Кърджали (23.4 на 10 000), Добрич (26.7) и Силистра (27.4).

 

При подсигурения брой на джипита Пловдив вече не е в челна позиция. Осигуреността с общопрактикуващи лекари за страната е 5.8 на 10 000 души от населението и в сравнение с 2020 г. остава непроменена. Най-висок е показателят за областите Плевен (8.2 на 10 000 души), Видин (7.0) и Стара Загора (6.8), отбелязва НСИ.

При зъболекарите обаче статистиката е значително по-различна. Там средно за страната за 10 000 пациенти се полагат 11 лекари по дентална медицина. Въпреки това Пловдив отново може да се похвали с добра статистика. Областта разполага със близо 18 дентални лекари за 10 000 пациенти, с което тепетата са първи за страната.

След това са София град (14.5), Варна (13.7) и Смолян (12.5). Най-ниска е осигуреността на населението с лекари по дентална медицина в областите Разград (5.6), София (5.7), Търговище (5.8) и Силистра (6.3 на 10 000 души от населението).

 

За съжаление, броят на лекарите за страната не се увеличава спрямо нуждите на населението. В края на 2021 г. на трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват малко под 30 хиляди лекари. Медицинските специалисти по здравни грижи са 44 451, от които 28 816 медицински сестри и 3 264 акушерки.

В заведенията за извънболнична помощ на основен трудов договор работят 10 255 лекари и 7 082 лекари по дентална медицина, включително всички лекари (6 731) и лекари по дентална медицина (6 585), които работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК.

 В другите заведения за доболнична помощ най-голям е делът на лекарите, работещи на основен трудов договор в медицински центрове (1 830) и в диагностично-консултативни центрове (1 296).