Историята на Асеновград се простира още от новокаменната ера. Градът е с хилядолетна история и носи в себе си отпечатъка на няколко епохи. Градът е известен и като Малкия Ерусалим и като Родопската Света гора, защото в него има 11 църкви и 53 параклиса. Градът е обкръжен и от четири манастира.

На територията му е съществувало антично (тракийско), а по-късно и средновековно селище. В околностите му са разкрити над 100 тракийски могили с много находки, пише Zonebulgaria. През средновековието е играл значителна роля като укрепено място и край него често са се водели люти битки.

За първи път се споменава под името Станимахос в устава на Бачковския манастир от 1083 г., чийто основател, византийският военачалник от грузински произход Григорий Бакуриани, завладява града малко преди това. По-късно летописите на последвалите кръстоносни походи от 1096 до 1204 г. дават имената Станимако, Естанимак, Скрибенцион. Името, с което този град е останал трайно в историята, е Станимака (от гръцкото “стенимахос” - теснобран, укрепен пункт на тясно място).

 

През 1230 г. Иван Асен II доизгражда и укрепва силната станимашка крепост Петрич, увековечавайки това с надпис, издълбан над входа и. Това е причината по-късно тя да бъде наречена Асенова, а градът под нея - Станимака, да бъде преименуван през 1934 г. в Асеновград. Градът непрекъснато преминавал ту в български, ту във византийски ръце. През 1364 г. градът е превзет от Иван Александър и остава в пределите на българската държава до смъртта му, когато е превзет от турците.

През дългото османско владичество Станимака губи своето първостепенно значение и запада. Три пъти е ограбван и опожаряван от кърджалиите. Жителите му се препитавали главно от лозарство (производство на маврудови вина) и бубарство (производство на коприна). След Освобождението е малък земеделски град и остава в пределите на Източна Румелия до 1885 г.

В края на XIX век филоксерата унищожава лозята и започва масовото отглеждане на тютюн. Славата на Асеновград като сакрален център, оформил се още през енеолита и просъществувал до днес, обяснява наличието на толкова много култови сгради в града и околностите му - 5 манастира, 12 църкви, над 50 параклиса.

Култовият ресторант "Високата пещ" край Асеновград

Бунарджикът в миналото: Водни огледала, каскади и дискотека СНИМКИ

автор на част от снимките в публикацията е Венелин Добрев

ТNS.bg