Стари снимки пазят историята на една от най-представителните сгради в Пловдив. През 1895 г. група офицери заявят желанието си да имат нов модерен културен клуб. Решението за построяване на нова сграда е взето на заседание на градската управа на 25 март 1898 г. За тази цел е било гласувано предоставяне на общинско място от над 800 кв. м. между градината „Цар Симеон“ и началото на улица „Станционна“ (сегашната „Иван Вазов“).

Фотография от 1906 година показва последните стъпки от построяването на Офицерския клуб. Няколко месеца по-късно сградата е в пълния си блясък.

Проектът е дело на архитект Никола Лазаров, проектирал също Централния военен клуб в София и военните клубове в някои други български градове. Изпълнител на строежа и пряк технически ръководител е архитекта Михаил Ненков. Официалното откриване става с офицерски и граждански новогодишен бал на 31 декември 1908 г.

На 18 януари 1927 г., голям пожар унищожава многофункционалната зала на клуба. Още същото лято започва нейното възстановяване и до зимата строителството е завършено.

На 18 април 1928 г. вечерта е вторият, най-силен и разрушителен трус на Пловдивското земетресение. Клубът е една от най-пострадалите сгради в града. Голямата му зала е срината до основи. Възстановяването на сградата се финансира от създадената от правителството Дирекция за подпомагане на пострадалите и възстановяване на разрушенията от земетресението през 1928 г.

Проектите се изработват от архитектите Стойко Стойков и Борис Градинаров. Между двете световни войни през 20 век в сградата се провеждат тържества и балове. През 50-те години на ХХ век клубът е бил прекръстен на „Дом на народната армия“. В началото на ХХI век на няколко пъти се възражда идеята сградата на клуба да се възстанови по оригиналния си проект.

Военният клуб през 1935 г.

Източник и снимки: Държавен архив - Пловдив