Село Петрич се в планински район, в Ихтиманска Средна гора. Мястото е от голямо значение в нашата история особено през периода на Априлското въстание от 1876 г. 

Първата и единствена победна битка на Хвърковатата чета на Бенковски е спечелена именно в с. Петрич.

На 23 април 1876 г. в селото пристига Георги Бенковски с Хвърковатата си чета. Петричани, подпомогнати от селяни от Смолско и Каменица геройски отбиват въоръжения турски башибозук и войска. Четата заминава спешно при въстаниците на връх Еледжик и останалите бунтовници не успяват да спасят селото.

В сраженията загиват 172 въстаници, а десетки други са хванати и изпратени на заточение.

Ето какво пише Пенка Брайкова в книгата си, посветена на Петрич:

"Селото Петрич е на кръстопът, има стратегическо значение, затова ръководителите на Четвърти революционен окръг са го предвидели за укрепен пункт срещу нападение откъм Златица. Петричани обявяват въстанието на 21 април и поставят стражи на пътищата, водещи към Златица и към околоните села. Съгласно предварително взетите решения, една група петрички съзаклятници е изпратена в Смолско, за да съобщи голямата новина и повдигне селото".

Село Петрич е един от главните въстанически пунктове, с население около 1600 души, с умни и решителни ръководни дейци, допълва Брайкова.

Васил Левски организира революционен комитет в селото. При едно от неговите посещения е имало хайка на заптиета. Той скочил през прозорец в река Тополница и така избягал. Сградата, в която се е крил Левски, съществува и в момента. 

Приема се, че името на мястото се основава на петте реки, които преминават през селото, вливайки се една в друга. През селото минава река Тополница, а в нея се вливат по-малки рекички с локално значение: Мирковска, Смолска, Каменишка и Долъ.