12 153 птици от 88 вида зимуват в Пловдив и Пазарджик, показват резултатите от 41-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици в България. Хвъркатите са съсредоточени главно по поречието на Марица, язовир „Пясъчник“ и рибарниците край реката. Най-многобройна е колонията от зеленоглави патици – 3100 птици. От тях 500 зимуват на язовира, а други 500 - на Марица в рамките на Пловдив, съобщи пред „Plovdiv Time“ Добромир Добрев от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), пише PlovdivTime.bg.  

Следващият по численост вид е малкият корморан – 2300 броя. Многобройна е и жълтокраката чайка (гларус), която възлиза на 1200 птици. Орнитолозите за забелязали и някои видове патици, които рядко наминават към европейската столица на културата - като фиш и червен ангъч.

Край остров Адата пък се навърта голям воден бик. От световно застрашените видове в Пловдивския край са забелязани морски орел и малка белочела гъска. Водоемите край Раковски пък са зимна квартира на черни щъркели. Немите лебеди са 120, а пойните лебеди – двайсетина. В Пловдив и Пазарджик са забелязани още сива чапла, голяма бяла чапла, лиска, зимно бърне и други водолюбиви пернати. Посевните врани са 800.

Тази година са дошли и повече яребици – 470. „Яребиците преди бяха малко. Те се събират на ята и заедно се заравят в снега, затова лесно ги намерихме“, подчерта Добромир Добрев. Той допълни, че заради големия сняг зимуващите край Марица птици са по-малобройни от други години. Хвъркатите се хранят предимно от обработваемите земи край реката, а сега те са покрити с дълбок сняг.

Предварителните данни от националното преброяване показват едни от най-високите числености за последните години. В цяла България са преброени над 400 000 големи белочели и около 44 000 от световно застрашените червеногуши гъски. Към момента са обработени около 80% от данните, като са регистрирани 686 762 индивида от над 150 вида.

Налице е голямо струпване на диви гъски край Бургас, сред които редките за страната малки белочели гъски и една белобуза гъска, наблюдения на розови фламинга в Източните Родопи и рекорден брой тръноопашати потапници в нетрадиционно за този вид място – язовир „Розов кладенец“.

Други по-интересни установени видове са: къдроглави пеликани, морски орли, тундрови лебеди, ушати гмурци, червеноклюни  и белооки потапници, качулати корморани, звънарки, голяма черноглава чайка, голям воден бик, червеноврати гмурци и много други.

Колосалният брой на зимуващите у нас гъски се дължи на страховитата зима. „Водоемите в Украйна, Румъния и Северна България са сковани от ледове и затова птиците са се нанесли в езерата край Черно море – Бургаските езера, Шабла и Дуранкулак“, посочи Добрев. 

Неми лебеди и малки гмурци


41 екипа от експерти и доброволци на БДЗП извършиха среднозимното преброяване 


Голяма белочела гъска 


Язовир "Пясъчник" е едно от предпочитаните места за зимуване на птиците


Жълтоглаво кралче