Две нови книги, съдържащи преводи на османски документи за дейността на Българския революционен централен комитет и издирването на Васил Левски през 1872 г., бяха представени по време на традиционния литературен салон в Националния музей “Васил Левски“ днес на рождения ден на Апостола на свободата. Те са резултат от труда на историци и османисти от България и от Турция.

Първата книга представлява второ и допълнено издание на сборника на музея „Нови документи за издирването и следствието срещу Васил Левски и участниците в Арабаконашкия обир”, публикуван в началото на годината от издателство „Златен Змей“. Тя съдържа всички материали, издирени от Виктор Комбов в Османския архив в Истанбул през 2018 г., преведени от доц. Стефан Андреев, проф. Орлин Събев и проф. Иван Добрев. Осъществява се с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Втората книга включва още новооткрити през настоящата година документи за дейността на Апостола и БРЦК. Всички документи в нея са преведени от проф. Орлин Събев, а в изданието участват още проф. Пламен Митев, Дора Чаушева, Виктор Комбов и историци от Р. Турция – Ашкън Коюнджу и Дженгиз Йолджу. Този сборник се издава по проект: „Информационен портал за архивно-документално наследство на Българското възраждане”, финансиран от Фонд научни изследвания. Книгата ще бъде разпространявана безплатно, с възможност за сваляне в електронен формат от сайта на Университета по библиотекознание и информационни технологии и от електронния адрес на Националния музей „Васил Левски“ Карлово. И двете издания съдържат богат илюстративен материал - факсимилни приложения на всички публикувани в тях документи.

150 участници в Националния туристически поход „По стъпките на Апостола"Честванията по повод 183 години от рождението на Васил Левски започнаха кулминацията е довечера