През пролетта на 1891 година правителството взема решение в Пловдив да се организира Първо българско земеделско-промишлено изложение, на което народът ни да покаже плодовете на своето трудолюбиe и се запознае с постиженията на европейската индустрия. Заложена е общонационалната идея и Пловдив като стопански и културен център, с уредени железопътни връзки и най-близо до тракийските и македонски българи, е най-подходящото място.

За по-малко от година на мястото на старите турски гробища южно от Сахат тепе е създадена нова градина и са изградени десетки павилиони за българските и европейски изложители. Въпреки скептицизма в съседните на България държави, на 15 август 1892 година в Пловдив е открито това първо на Балканите национално изложение. В града са реализирани мащабни благоустройствени идеи, италианският скулптор Арнолдо Дзоки изработва статуята за новия фонтан. На откриването са княз Фердинанд, министрите, чуждите консули, цялото общество.

До 30 октомври 1892 година изложението е посетено от 161 727 души, превръща се в изходна точка за обновлението и индустриализацията на България и поставя началото на панаирното дело в Пловдив.