В нощта на 24 срещу 25 декември 1818 годита е изпълнена за първи път коледната песен Stille Nach, или Тиха нощ, свята нощ. Това става по време на литургия в църквата „Свети Никола“ край Залцбург.

И до днес това е най-известната традиционна популярна коледна песен в немскоезичния свят. Автор на оригиналния текст, написан на немски език, е австрийският свещеник Йозеф Мор, а мелодията е композирана от органиста и учител по музика Франц Грубер.

Към днешна дата песента е преведена на повече от 320 езика и диалекта в цял свят. Тя е призната от ЮНЕСКО за нематериално културно наследство на Австрия. 

На тази дета през 1973 година се срива предшественикът на Интернет - компютърната мрежа ARPANET. Това става, след като програмен бъг кара целия трафик да се рутира през сървъра на Харвардския университет и да блокира сървъра.

ARPANET е първата в света функционираща компютърна мрежа от вида комутация на пакети по протокол TCP/IP, предшественик на Интернет. Разработена е от DARPA, правителствена агенция към Министерство на отбраната на САЩ.

Комутацията на пакети е понастоящем основа за предаване на данни в глобалната мрежа. 

Първото съобщение по ARPANET е изпратено от Калифорнийски университет, Лос Анджелис на 29 октомври 1969 г.

През 1978 година спускаемият модул на съветския апарат Венера 12 достига повърхността на Венера. Модулът прелита на 34 00 км от Венера. Оборудването включва устройства за измерване на температурата, осветеността и химическия състав на атмосферата. Един от бордните уреди регистрира светкавица. Налични са две цветни телевизионни камери, които не проработват — защитните капаци и на двете камери не се отварят. Анализаторът на повръхностен материал също не проработва. Резултатите от химичния състав на атмосферата показват високо съдържание на Ar36 спрямо Ar40, както и наличието на въглероден окис на ниски височини.