През 1422г. в Белград умира последният български цар по време на средновековието - Константин II Асен. С това реално се слага край на средновековната българска държавност. Над 20 години по-рано България пада под Османско робство. 

През 1787г. е приета е Конституцията на Съединените американски щати. Конституцията на Съединените щати е върхновният закон на САЩ. Конституцията, първоначално съставена от седем члена, очертава националната рамка на управление. Първите три члена оформят доктрината на разделението на властите. Следващите три члена описват идеите за федерализма, щатите и споделения процес на конституционните поправки. Седмият член се отнася за процедурата, която впоследствие се използва от тринайсетте щата, за да я ратифицират. През май 1787 г. във Филаделфия е свикан Конституционен конвент, който трябвало да изработи конституцията на новообразувалата се държава. Конституцията е официално приета на 17 септември същата година, а е обнародвана 2 години по-късно през 1789 г.

През 1877г. приключва Третата битка при Шипка. Тя се провежда в периода от 5 до 17 септември 1877 г. Това е последният и неуспешен опит на Централната османска армия да превземе Шипченския проход, отбраняван от силите на Шипченския отряд. В битката участват над 45 000 офицери и войници от двете враждуващи страни. Жертвите от конфликта наброяват 2400.

За значението на отбраната на Шипченския проход по-късно генерал-лейтенант Фьодор Радецки ще напише: „Шипка – това е заключена врата. През месец август тя удържа един тежък удар, с който Сюлейман паша се помъчи да я пробие, за да мине в Северна България, да се съедини там с Мехмед Али паша и с Осман паша, за да разкъса руската армия на две части и да ѝ нанесе решително поражение. Следните 4 месеца Шипка приковаваше 40 000 турска армия, отвлече я от другите пунктове на театъра на военните действия и с това улесни успеха на другите два наши фронта. Накрая същата тази Шипка подготви капитулацията на една втора неприятелска армия, а през януари тя послужи като отворена врата за победоносното шествие на една част от нашата армия към Цариград“.

Столицата на България София, който е и най-големият град в страна, празнува днес своя празник. Причината е, че днес църквата почита паметта на светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов. Именно на София е кръстен градът, а празникът официално е обявен за празник и на София с решение на Столичния общински съвет от 25 март 1992 г.

София е обявена за столица на 22 март 1879 г. (по нов стил на 3 април 1879 г.) от Първото учредително Народно събрание, проведено в град Велико Търново след Освобождението. София е основен административен, индустриален, транспортен, културен и университетски център на България. Тя е дом на: Българската академия на науките и повечето от научните институти към нея, на много университети и академии, театри, кина, както и Националната художествена галерия, археологически, исторически, природонаучни и други музеи.  

В днешния ден е роден поетът Христо Смирненски, рожден ден празнуват легендата в алпинизма Райнхолд Меснер, българският цигулар Минчо Минчев и певицата Анастейша


Христо Смирненски