През 1921 г. българинът Харалампи Джамджиев патентова в Прага модел самолет под името Бързолет

Харалампи Джамджиев е останал в историята на основоположник на българската авиационна наука. Той е първият български авиоконструктор, първият българин, който изобретява летателна машина през 1895 година.

Освен това той патентова във Франция летателен апарат през 1911 г. Прави опит да конструира още орнитоптер с парен двигател, но той експлодира. През 1902 г. Джамджиев строи друг орнитоптер с пружина вместо двигател. Този апарат прави големи параболични скокове.

Орнитоптерите на Джамджиев са с подвижни криле, които извършват сложни движения. През 1903 г. Харалампи стига до извода, че летателните апарати с неподвижно крило са бъдещето на авиацията.

Българинът предлага две теории: рикошетно-параболична за обяснение на птичето летене и теория за хидро-аеродинамичния вакуум. На 16 февруари 1911 г. патентова самолета си в Париж под номер 26244. Харалампи Джамджиев регистрира пред чехословашките патентни органи в Прага свой модел самолет под името „Бързолет“. В него използва за самолетно крило тесни ивични профили.

Името идва от Бързолетови, които са семейство дребни птици от разред Бързолетоподобни. На външен вид са подобни на лястовиците, но малко по-едри от тях. Дължината на тялото им е около 20 cm, размаха на крилете достига над 50 cm и тежат до около 100 гр. Характерна особеност са дългите им сърповидно извити криле.