Българка съм, а почти не познавам България. Малка територия, а много култура и история. Не съм ходила на много места, а искам. Не познавам и обичаите и традициите, а трябва! Нали съм българка. Знам, че и много от вас не ги познават. Дори не слушах и народна музика, нашата си. Някак беше чужда за мен, не я усещах, не я разбирах, не беше моята.

Преди години, вече не помня кога и как, попаднах в една група за народни танци и сякаш на шега започнах да посещавам часовете за начинаещи. Началото беше трудно. Ритмите бяха непознати, краката изобщо не ме слушаха, а ушите сякаш не улавяха ритъма. Но… това беше отдавна. И не, не тръгнах на народни танци защото е модерно, а защото реших, че като българка трябва да знам поне едно хоро, което мога да изиграя. Смятах, че го дължа на себе си и на земята, от която произхождам.

С времето започнах да научавам все повече хора̀, дори започнах да слушам народна музика у дома.  Вгледах се и в народните носии и разбрах, че това е поредното нещо, което не знам, а трябва. Каква информация носят, какво е характерно за тях? Освен много цвят, детайл и хармония в тях има и много история, символика и културно наследство. Традиционните носии и костюми разкриват богатата душевност на българина. Красотата и изяществото, с които се характеризират шевиците, носят знака и на положението в обществото.  

Различните цветове, които се използват също имат своето значение, а композирането им носят много смисъл – радост и тъга, плодородие, сила, любов, благоденствие скръб. Символът на бялото винаги се е свързвал с чистотата, невинността и истината. Това цвят също може да се свързва с мъдростта и знанието. Жълтият изобразява Слънцето и светлината, Бога и святото. Червеният – кръвта и живота, с мъжката сила и храброст, а зеленият възраждащия се живот, природата, младостта, и здравето. Синият – небето, водата, истината, спокойствието и съзерцанието.

Докато българката е бродирала шевиците тя ги е наричала. По тях се е познавало и дали жената е омъжена или все още девойка. Най-често шевиците представляват геометрични фигури. Най-използваната е ромбът. Той символизира плодородието.

Маказът се везе за годеж. Фигурата представлява два триъгълника, чиито върхове се допират и символиката е сливането на мъжа и жената в едно цяло. Ако двата триъгълника са застъпени един в друг това показва сватба и полово тайнство.

Катаницата представлява фигурата на маказа с два малки триъгълника от двете страни. Тя символизира семейството – майка, баща и децата.

Бабицата символизира членовете на родовете и разрастването на фамилиите. Фигурата представлява ромб и два насочени навън триъгълника.

Това са основните елементи в шевиците на народните ни носии. В композициите на костюмите можем да открием и различни орнаменти с животински, флорални и антропоморфни мотиви. И всичко това в една изключителна цветна хармония. Шевицата е една невероятна творческа интерпретация на живота от зачеването до смъртта. Вгледайте се в шарките на ръчно извезаните носии, ризи и престилки и нека пазим родовата памет и познаваме наследството си.