Сградата на хотел „Цар Симеон” е построена през 1924 година по проект на архитект Стойко Стойков и се откроява със забележителното си присъствие на централния площад. Това е пететажна сграда с жлезобетонна конструкция, с барокови елементи и композиционни принципи.

През 1928 година големият благодетел Димитър Кудоглу закупува тази сграда за сумата от 5 милиона лева и я дарява на българския народ „да служи на вечни времена за „Дом на благотворителността и народното здраве””. На 8 ноември 1927 година министър-председателят Андрей Ляпчев открива това уникално здравно заведение, в което бежанците от Тракия и Македония и бедните пловдивски граждани ще се лекуват безплатно от социално значимите заболявания – туберколозата, детските и венерическите болести. За издръжката на Дома през следващите две десетилетия Димитър Кудоглу предоставя безвъзмездно близо 44 милиона лева.

За жалост след 1944 година фондацията на Димитър Кудоглу е ликвидирана, а през 1973 година, въпреки съпротивата на гражданството, сградата е съборена. Остава само споменът за най-значимото социално здравно заведение в България и завета на Благодетеля „Богатството, спечелено с честен труд, трябва да служи човеку, да върши добри и полезни дела”

TrafficNews.bg