Крайната ми цел беше театър "София". Очакваше ме работна среща, а бях пристигнала по-рано. Разходих се по малка уличка, закътана между ниски кооперации и все още неразцъфтели дървета. Между клоните на едно от тях видях името Димитър Греков.

Какво знаем за живота на тази личност? Роден в Болград /Бесарабия/ през 1847 г., Греков расте в семейство на заможен търговец. Завършва право във Франция, става доктор на юридическите науки със стипендия на румънското правителство.

Той е един от най-активните участници в създаването на Търновската конституция през 1879 г. Димитър Греков е и първият председател на Върховния съд и първият министър на правосъдието.

Като поддръжник на режима на княз Александър І Батенберг Греков изпълнява и различни дипломатически мисии. След Съединението на Източна Румелия с Княжеството, извършено на 06 септември 1885 г., той е дипломатически представител в Цариград през 1886 г.

Участва в правителството на Стефан Стамболов като министър на външните работи в годините между 1890 – 1894.

След убийството му Греков става лидер на Народнолибералната партия. на Бил е народен представител в няколко Обикновени Народни събрания, а жизненият му приключва неочаквано едва на 54-годишна възраст.

Времето ми за срещата наближи, а аз се отдалечих от табелата. Улица "Димитър Греков" ме изпроводи, а името остана в съзнанието ми.