Над 15% повече българи са пътували извън страната за една година. Пътуванията на български граждани в чужбина през този октомври са 694.0 хил, или с 15.8% в повече за разлика от изминалата година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели, показват данни на Националния статистически институт.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към съседните страни Турция, Гърция и Сърбия. Към Турция са пътували общо 183 800 души, за Гърция – 165 100, към Сърбия – 59 500.

Следват Румъния - 57.6 хил., Германия - 49.5 хил., Република Северна Македония - 22.5 хил., Италия - 20.9 хил., Обединено кралство - 19.2 хил., Австрия - 18.6 хил., Испания - 12.1 хиляди.

Българите, посетили чужбина заради цели като гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия, са най-много - 42.2%. Следват пътуванията от граждани с цел почивка и екскурзия - 37.8%, и със служебна цел - 20.0%.

Посещенията на чужди граждани в България през октомври са 898.9 хил., или с 6.1% повече в сравнение със същият месец на предходната година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната пък са общо 323 500.

Общият брой на гражданите от Европейския съюз, посетили страната ни е 430 500. Най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 37.5%, Гърция - 22.5%, и Германия - 12.7%. Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“1 са 380.1 хил., или 42.3% от всички посещения в България. 

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Турция - 175.7 хил., Румъния - 161.4 хил., Гърция - 96.9 хил., Украйна - 79.0 хил., Германия - 54.8 хил., Сърбия - 53.9 хил., Република Северна Македония - 42.3 хил., Полша - 20.4 хил., Обединено Кралство - 17.4 хил., Италия - 15.0 хиляди.

Преобладава делът на посещенията с други цели - 49.6%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 35.1%, и със служебна цел - 15.3%.