Пътуванията на български граждани в чужбина през  месеца на влюбените се е увеличил с над 10% за една година. Това показват данните на националния статистически институт. За месец февруари близо 500 000 българи са пътували извън страната, като е напълно възможно повод за това да е именно празникът на влюбените Свети Валентин. 

Регистрирано е увеличение на пътуванията за почивка и екскурзия със 7.4%, докато тези със служебна цел намаляват с 5.7%. 

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 118.8 хил., Гърция - 93.2 хил., Румъния - 59.5 хил., Сърбия - 42.6 хил., Република Северна Македония - 30.9 хил., Германия - 28.2 хил., Австрия - 22.4 хил., Италия - 14.3 хил., Франция - 13.6 хил., Испания - 13.1 хиляди. 

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели, като гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия, като след тях  49.4%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 27.6%, и със служебна цел - 23.0%.

През февруари 2024 година посещенията на чужди граждани в България са 698.9 хиляди или с 15.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели - почивка и екскурзия, служебна и други цели. Транзитните преминавания през страната са 31.5% - 220.0 хиляди от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 46.2% от общия брой чужди граждани и достига 322.7 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 43.3%, и Гърция - 26.0%. Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“1 са 312.5 хил., или 44.7% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 145.0 хил., или 46.4% от посещенията в тази група. Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Турция - 145.0 хил., Румъния - 139.7 хил., Гърция - 84.0 хил., Сърбия - 53.1 хил., Украйна - 45.2 хил., Обединено кралство - 35.9 хил., Република Северна Македония - 25.9 хил., Германия - 18.4 хил., Италия - 14.0 хил., Полша - 12.1 хиляди.

Преобладава делът на посещенията с други цели - 47.2%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 39.1%, и със служебна цел - 13.7%.