Хотел Address Beach Resort, който разполага с най-високия плувен басейн в света, е открит в Дубай.

Внушителният басейн е разположен на височина от 294 метра и е най-високият неограничен басейн в сградата. Той е два пъти по-дълъг от олимпийския басейн, който е с дължина 94,84 метра и широк 16,5 метра.

Този басейн може да се използва само от гости на хотела, които имат навършени 21 години.

Address Beach Resort и Address Beach Residences се намират в две сгради, които са свързани долу, но също и на 63-ия и 77-ия етаж. Сградата е отворена през декември 2020 г.