Действащите механизми за подпомагане на безработни лица към момента са неприложими за екскурзоводите в България. Това изтъкват от Съюза на екскурзоводите в България в писмо до премиера Бойко Бориков. Според туристическите регистри към момента в страната има 1 400 гида, като за по-голямата част от тях професията е единствен източник на доходи. На практика те остават безработни, тъй като заявките за летния сезон са отменени.
 
От съюза отправиха апел към минисър-председателя в отворено писмо. Публикуваме го без редакторска намеса:
 
ОТВОРЕНО ПИСМО
ДО МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Уважаеми г-н Борисов,

През изминалите няколко седмици изпратихме две становища до Вас и Вашите министри от няколко ресора. За съжаление нямаме никакви отговори. Чувстваме, че сме забравени и така, вече втори месец, сме оставени без подкрепа от българските държавните институции, а професията ни е специфична и изисква особено внимание. Сега ще ви разкажем накратко кои сме ние и защо сме обезпокоени:

За радост, всяка година в България пристигат редица чуждестранни групи и индивидуални туристи, с цел опознаване на културно-историческото наследство на страната. Ние сме лицата, които развеждат тези групи по туристически обекти, музеи, забележителности, представяме беседи за историята, традициите, обичаите, икономиката на страната, говорим свободно чужди езици и накратко ни наричат ‘‘малките посланици’’ на страната. Може би се досещате?

Да, това сме ние – българските екскурзоводи!

Екскурзоводите в България изпаднаха в принудителна безработица, след обявяване на извънредното положение на 13 март 2020 г. и последвалата забрана за туристическа дейност от министъра на туризма.

По данни от Националния туристически регистър в България, лицензираните екскурзоводи са приблизително 1400, а планинските водачи – приблизително 300. За около 80% от тях, екскурзоводството е единственият източник на доходи. Екскурзоводите нямат шанс за алтернативна заетост, предвид това, че от месец март досега регистрираните безработни в България достигат близо 100 000 души.

Екскурзоводите реализират една трета от годишния си доход  в периода март-май, а две-трети от него през летния туристически сезон. Почти половината от всички екскурзоводи и планински водачи са самоосигуряващи се лица. Около 40% работят по сезонни трудови договори и няма гаранция, че те ще бъдат наети за този летен сезон. Над 80% от екскурзоводите в България предоставят услуги на пристигащи туристи, а около 20% – на изходящи туристи.
 
Поради настъпилата пандемия и насърчаването само на вътрешния туризъм в отделните държави, в това число и в България, през лято 2020 г., за съжаление, екскурзоводите ще бъдат лишени от възможността да упражняват професията си.

Според информацията към момента, масово се анулират заявки за екскурзоводско обслужване, а нови не постъпват. В предстоящите месеци в България не се очакват потвърдени чуждестранни групи с цел културно-познавателен туризъм с екскурзовод и няма потвърдени организирани български групи с екскурзовод за чужбина и така екскурзоводите в България могат да останат без никаква заетост през 2020 г.

Единствената възможна помощ за екскурзоводите е получаването на безвъзмездна парична субсидия от държавата, поради невъзможност за упражняване на професията „Екскурзовод“ в България в месеците на регистрирано разпространение на коронавирус и след това, до момента на възстановяване на обема на пристигащите чуждестранни туристически групи в България до средното равнище за този период, сравнено с предходните години.

Накратко ще ви представим информация как помогнаха другите държави на местните си екскурзоводи:

Италия – 600 евро за март и 800 евро за април и май на екскурзовод;
Хърватия - 600 евро на екскурзовод;
Литва – по 257 евро на месец на екскурзовод;
Латвия – от 119 до 300 евро на месец на екскурзовод;
Португалия  - 350 евро на месец на екскурзовод;
Гърция  - 800 евро на екскурзовод;
Малта  - 800 евро на екскурзовод;
Албания - 140 евро месечно на екскурзовод;
Колумбия - 300 евро на екскурзовод;
Чехия  - 20 евро на ден на екскурзовод;
Можем да дадем още много примери…

Ако не бъдат предприети мерки за финансова и социална подкрепа на екскурзоводите в България, през 2021 г. ще сме изправени пред съществен недостиг на екскурзоводи в страната.

Финансовият механизъм 60/40, който се прилага към момента в България за другите професии, не е приложим за професия ‘’Екскурзовод’’.

Мотиви: към момента екскурзоводите, работещи на трудови договори, все още не са подписали своите договори за предстоящия сезон 2020. Това обикновено се случваше всяка година в началото на месец май. Екскурзоводите, според българското законодателство, не могат да получават и обезщетения за безработица, защото повечето от тях работят само на сезонен трудов договор и не покриват критериите за 12 месеца заетост в рамките на 15 месеца. Част от екскурзоводите са работещи и на граждански договори.

Финансовият механизъм за самоосигуряващите се лица?

Мотиви: Такъв механизъм все още не сме разбрали дали се прилага в България. Но определено е нужен, тъй като над 50 % от екскурзоводите са самоосигуряващи се лица в ЕООД или самонаети чрез Булстат. Екскурзоводите, самоосигуряващи се лица, заплащат осигуровки си за месеците, в които имат заетост.  Обикновено това  е от месец март до края на октомври всяка година. Те не могат да се възползват от кредитите, обявени досега, защото те нямат никакви приходи, с които да ги изплащат, живеят всяка зима със спестените средства от изминалото лято, нямат и изработени 5 дни през месец март, каквото е изискването и имат неясно бъдеще по реализация на професията си в България, през следващите месеци и година. А  относно обявените мерки за безвъзмездна финансова помощ за микро- и малки-  предприятията в България, има редица поставени изисквания, като например едно от тях е за минимален фирмен оборот от 30 000 лв. Това за един екскурзовод, с регистрация по ЕООД или булстат, е напълно неизпълнимо!

Надяваме се, че българското правителство ще предприеме адекватни краткосрочни мерки, с които възможно най-бързо да подпомогне с безвъзмездна финансова помощ българските екскурзоводи – ‘’посланиците’’ на нашата страна пред чуждестранните туристи, за да могат те и в бъдеще достойно да представят България.

Имаме и конкретни предложения с дългосрочни мерки за укрепване на сегмент ''Екскурзоводство'' в България, които ще споделим с Вас и считаме, че трябва да бъдат приложени.
Вярваме, че България ще последва практиките на останалите развити туристически страни по света и няма да се окаже единствената държава, която не е помогнала на екскурзоводите си след настъпване на пандемията Covid 19.
        
Очакваме Вашата подкрепа и вярваме, че ще ни разберете добре!
 
Управителен съвет на
СЪЮЗ НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ