Сдружение „Български туристически съюз“ – най-старата неправителствена организация у нас със 128 годишна история, получи лиценз за Национална организация за спортно-туристическа дейност (НОСТД). Със заповед на министъра на младежта и спорта доц. Димитър Илиев то е вписано в регистъра. 

Възстановеният лиценз дава широк хоризонт за постигане на целите на ръководството на съюза и на неговия председател - БТС да стане най-авторитетната и ключова национална организация за социален и планински туризъм, да допринася за здравословния начин на живот на българите и да привлича младите хора към туризма. Лицензът дава възможности за финансиране и стимулиране на спортно-туристическите дейности, укрепване на клубовете и на дружествата по места, поддържането на недвижимата собственост на съюза и на туристическата маркировка; обучения на кадри; реализиране на проекти, финансирани по европейски и национални програми, международна дейност и други направления.

Основно направление в развитието на БТС е информационното осигуряване и дигитализацията, с цел достигане на информацията до повече туристи, а туристическите дружества да могат да популяризират техните дейности.

След периода на пандемията е постигнат значителен ръст с 10 % на посещенията на обекти от Националното движение „Опознай България – 100 НТО”. Тази тенденция ще продължи - предстои дигитализирано представяне на обектите чрез приложение в мобилните телефони и поставянето на табели с QR-кодове при входовете на обектите.
Сред акцентите за развитие на съюза са спортно-туристическите дейности, особено сред децата и младите, които отрано да усетят ползите от туризма. Расте мащабът на прояви като Националния преглед на туристическите умения и сръчности за учащи за приз “Кристален еделвайс”, различни международни, национални и регионални походи, състезания и шампионати.

Актуализирана бе Програмата за туристическата маркировка - подновени са стотици километри маркировка на планински маршрути.
Започна реализацията на една от амбициозните задачи на новото ръководство - възстановена бе дейността на Центъра за професионално обучение (курсове за планински водачи) паралелно с възобновяването на дейността на УЦ „Мальовица”, в който бе открит и Музей на алпинизма. Целта е планинските водачи, подготвени в центровете на БТС, да са на най-добро ниво в България. Учебните центрове на БТС в страната да подготвят кадри, необходими за социалния туризъм, които да се внедрят в туристическите дружества и да се подмлади състава на БТС.

За близо година и половина обновеното ръководство на БТС установи партньорски взаимоотношения Министерството на образованието и науката по Националната програма „България - образователни маршрути” и започна реализацията на проекта на БТС „Туристически образователни лагери”. През 2022 г. БТС стана редовен член на EUMA – Европейската планинска асоциация.