Най-много от туристите, посетили Пловдив през месец април 2024 година са турци, гърци и германци. За една година туризмът под тепетата отчита ръст в сравнение с месец април миналата година. Това показват данните на Националния статистически институт за нощувките през месец април под тепетата.

През април тази година в областта са функционирали общо 239 места за настаняване с 10 или повече легла. Броят на стаите в тях пък е 6.2 хил., а на леглата - 12.4 хиляди.

В сравнение с април 2023 година общият брой на местата за намалява с 1.6%, а леглата в тях намаляват с 0.4%. Въпреки това общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 121.4 хил., или с 2.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 97.9 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 23.5 хил. - от чужди граждани.

Най-много чужди граждани, посетили област Пловдив, са граждани на Турция - 25.4%, Гърция - 7.0%, Германия - 6.4%, САЩ - 4.8% и Италия - 4.5% от всички пренощували чужди граждани в областта.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през април 2024 г. се увеличават спрямо април 2023 година с 8.1% и са 60.0 хиляди.

Относителният дял на българските граждани е 79.6% от всички пренощували лица, като по-голямата част от тях -80.4% са нощували в местата за настаняване с 3 или 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 12.2 хил., като 67.2% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.8 нощувки.

Приходите от нощувки през април 2024 г. достигат 8.7 млн. лв., като от български граждани те са 6.8 млн., а от чужди - 1.9 млн. лева. В сравнение с април 2023 г. е регистрирано увеличение на приходите от нощувки с 3.4%, съответно от български граждани - с 14.9%, а от чужди граждани има намаление с 24.1%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април е 33.3%, като традиционно тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 44.6%, следвана от тези с 3 звезди - 30.7% и с 1 и 2 звезди - 24.7%. Заетостта на леглата се увеличава спрямо април 2023 г. с 1.2 процентни пункта. Увеличение има в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - с 3.4 процентни пункта, в местата за настаняване с 3 звезди - с 0.3 процентни пункта и при тези с 4 и 5 звезди - с 0.2 процентни пункта.