Пещерата Венеца бе отворена за посетители само преди 4 години, на 1 юни 2015 година, но вече има славата на една от най-красивите у нас.

Намира се на 6 км от Белоградчик, прочут със скалните си феномени, наблизо е и другата природна забележителност – пещерата Магура. Затова, който дойде в района, може да види три удивителни неща в рамките на един ден.

Пещерата Венеца е открита случайно при добив на варовик в съседна кариера. След взрив, каменарите ахнали – пред очите им се разкрила невиждата подземна красота. Едно неголямо пространство било обсипано с кристали, сталактити и сталагмити във формата на цветя, човешки образи, планини.

Веднага били повикани пещерняци от клуба в Белоградчик „Бял прилеп”, които първи професионално огледали новооткритата вътрешност. И отсекли – тя е най-красивата от всички 121 пещери в района, в които сме влизали. Започнали картиране на подземната забележителност. И за да не бъдат кристалите разграбени и пещерата унищожена, входът и бил затворен с бетонови късове.

През 2013 година общината в Димово решава да благоустрои пещерата и да я отвори за посетители. Трябвало да бъдат изградени стъпала за придвижване вътре, парапети, осветление. Това вече го има, макар осветлението да е само от агрегат. Предстои истинското електрифициране на пещерата.

Общината в Димово вече е отпуснала 5000 лв. за изграждането на трафопост. Отвън е изграден информационен център, има беседки и пейки за чакащите. Още не са се появили кафенета и подкрепителни павилиони, но и това ще стане през следващите дни.

Пещерата е лесно достъпна. На 300 м от нея може да се достигне с автомобил, има изграден паркинг. Вътре се влиза без особена екипировка, но с каска заради ниските сводове.

Финансирането е осигурено от две европейски програми – прокарването на кабелите за осветление – от програмата за трансгранично сътрудничество със Сърбия, а парапетите и стълбите – чрез проект от Програмата за развитие на селските райони.