Затварят за движение част от ул. „Съединение“ в район „Тракия“ утре. Ограничението е в отсечката от бул. „Шипка“ до ул. „Бранислав Велешки“ и е в сила от 09:30 до 17:00 ч. Причината е подмяна на питеен водопровод на ул. „Братан“ и изграждане на връзки  с водопровод по ул. „Съединение“.

Маршрутът на автобусите  по  линии №4, 9, 10, 17, 18, 21, 24, 29, 66 и 99   от основния вътрешноградски транспорт се променя, както следва:

В посока изток – запад: ул. „Съединение“ – спирка №109 – блок 150, направо по ул. „Съединение“, наляво по ул. „Бранислав Велешки“  –  спирка №391 – магазин „Кауфланд“, десен завой по бул. „Освобождение“ – спирка №366 – магазин „Сани“, ляв завой по ул. „Съединение“ – спирка №111 – Католически храм, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: ул. „Съединение“ – спирка №77 – Католически храм, десен завой по бул. „Шипка“ – спирка №414 – срещу магазин „Сани“, ляв завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Бранислав Велешки“, десен завой по ул. „Съединение“  – спирка №79 – кино „Фейсис“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Автобусите по линия №25 ще се движат, както следва:

В посока изток – запад: ул. „Съединение“ – спирка № 109 – блок 150, направо по ул. „Съединение“, ляв завой по ул. „Бранислав Велешки“, десен завой по бул. „Освобождение“, спирка №359 – магазин „Лидл“, и  по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Бранислав Велешки“, десен завой по ул. „Съединение“, спирка №79 – кино „Фейсис“, и  по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Автобусите по линия №93 ще се движат, както следва:

В посока изток – запад: ул. „Съединение“ – спирка №109 – блок 150, ляв завой по ул. „Бранислав Велешки“, направо по ул. „Георги Данчов“, спирка №392 – блок 45, и  по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: ул. „Георги Данчов“ – спирка №394 – срещу Пощата, направо по ул. „Бранислав Велешки“, десен завой по ул. „Съединение“, спирка №79 – кино „Фейсис“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.