„Как е възможно отново да разкопават булеварда пред ПУ! Авариите тук са твърде често“, така пловдивчани посрещнаха новината за поредното затваряне на участъка на „Цар Борис III Обединител“ от ул. „Цанко Дюстабанов” до Сточна гара, което се случи преди около час. Причината е ВиК авария, която изобщо не се случва за първи път. Булевардът е изцяло преасфалтиран, но заради различни ВиК аварии се налага да се разкопава отново и отново.

Според дружеството ремонтът трябва да бъде завършен до 16 часа.

Поради тази причина и движението в центъра на града днес е затруднено.  Промени са и маршрутите  на автобусни   линии  № 1, 4, 7, 11, 20, 26, 27, 37, 44 и 99  от основния вътрешноградски транспорт. В посока север – юг част от рейсовете се пренасочват след Тунела по ул. „Света Петка“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ и бул. „Източен“, а останалите ще минават по бул. „Шести септември“ и бул. „Руски“.

Ето точният маршрут на всяка една от 10-те автобусни линии:

Линия №1 (АПК „Тракия” – кв. „Коматево”): бул. „Цар Борис III Обединител” – спирки №9, 10, 11, наляво по ул. „Света Петка”, направо по бул. „Княгиня Мария Луиза”, спирка №250 – срещу Малката базилика, десен завой по бул. „Източен”, спирка №251 – бул. „Източен” 1 (запад), спирка №232 – бул. „Източен” №51, надясно по бул. „Христо Ботев” – спирки №334,335,14, Бетонния мост  и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема. В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №4 (ПУ „Паисий Хилендарски” – ЖР „Тракия”): бул. „Цар Борис III Обединител” – спирки №9, 10, 11, наляво по ул. „Света Петка”, направо по бул. „Княгиня Мария Луиза”, спирка №250 – срещу Малката базилика, десен завой по бул. „Източен”, спирка №251 – бул. „Източен” 1 (запад), спирка №232 – бул. „Източен” №51, надясно по бул. „Христо Ботев” –  спирки №334,335, наляво по бул. „Найчо Цанов“ – спирка №375, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема. В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №7 (Рогошко шосе – кв. „Беломорски”): бул. „Цар Борис III Обединител” – спирка №9, надясно по бул. „Шести септември” – спирка 141, наляво по бул. „Руски” – спирки №167, 168, надясно по бул. „Христо Ботев” – спирка №188 – срещу Централна гара,  и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема. В обратна посока няма промени.

Линия №11 (Биомашиностроене – Митница): бул. „Шести септември“ –  спирка №118, надясно по бул. „Цар Борис III Обединител” – спирки №10, 11, наляво по ул. „Света Петка”, направо по бул. „Княгиня Мария Луиза”, спирка №250 – срещу Малката базилика, десен завой по бул. „Източен”, спирка №251 – бул. „Източен” 1 (запад), спирка №232 – бул. „Източен” №51, надясно по бул. „Христо Ботев” – спирки №334,335,14, Бетонния мост  и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема. В обратна посока няма промени.

Линия №20 (ПУ „Паисий Хилендарски” – кв. „Комотево”): бул. „Руски” –спирки № 274, 167, 168,  надясно по бул. „Христо Ботев” –  спирка №188, и по маршрута,  утвърден  с общинската транспортна схема. В обратна посока няма промени.

Линия №26 (кв. „Изгрев” – кв. „Христо Смирненски”): бул. „Шести септември” – спирки №140, №141 – пл. „Съединение”, наляво по бул. „Руски” – спирка №167 – Бунарджика, спирка №168 – МОЛ „Марково тепе”, десен завой по бул. „Христо Ботев”, спирка №188 – срещу Централна гара, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема. В обратна посока няма промени.

Линия №27 (ЗХА „Родина” – кв. „Коматево”): бул. „Цар Борис III Обединител” – спирк №9, 10, 11, наляво по ул. „Света Петка”, направо по бул. „Княгиня Мария Луиза”, спирка №250 – срещу Малката базилика, десен завой по бул. „Източен”, спирка №251 – бул. „Източен” 1 (запад), спирка №232 – бул. „Източен” №51, надясно по бул. „Христо Ботев” –  спирки №334, 335, 14, Бетонния мост  и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема. В обратна посока няма промени.

Линия №37 (кв. „Христо Смирненски” – завод „Флавия”): бул. „Шести септември” – спирка №117, надясно по бул. „Руски” – спирки №167, 168, наляво по бул. „Христо Ботев” – спирка №206, 43, надясно по бул. „Найчо Цанов” – спирка №375, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема. В обратна посока няма промени.

Линия №44 (ПУ „Паисий Хилендарски” – ЖР „Тракия”): бул. „Шести септември” – спирки №117, 118, надясно по бул. „Цар Борис III Обединител” – спирки №10, 11, наляво по ул. „Света Петка”, направо по бул. „Княгиня Мария Луиза”, спирка №250 – срещу Малката базилика, десен завой по бул. „Източен”, спирка №251 – бул. „Източен” 1 (запад), спирка №232 – бул. „Източен” №51, наляво по бул. „Санкт Петербург” – спирка №233 – Аграрен университет, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема. В обратна посока няма промени.

Линия №99 (ТК „Марица” – ЖР „Тракия”): бул. „Шести септември” –  спирка №117, надясно по бул. „Руски” – спирки №167, 168, наляво по бул. „Христо Ботев” – спирки №206, 43, 338, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема. В обратна посока няма промени.